Søk eller browsing 16

Spørsmål: Jeg har vært gjennom utallige diskusjoner knyttet til “søk” vs. “browsing” på nettsteder. I internett’s tidlige dager var det kun “browsing” som gjaldt (yahoo!). Etterhvert har “søk” (google) overtatt mer og mer. Dagens nettsteder har i varierende grad fokus på søk. Hvor viktig bør “søk” være på forskjellige typer nettsteder, f.eks:

Hvor stor andel av brukere bruker søk i forhold til “browse” når de leter etter informasjon?

Vårt svar: En mye diskutert og svært interessant problemstilling. Jakob Nielsen hevdet i boka Designing Web Usability at 50% var søk-dominante og gikk rett til søkemotoren på et nettsted.

Jared Spool mener at dette er svært overdrevet og at det er nettstedene som er søke-dominante og ikke brukerne. I hans studier har han funnet svært få brukere som går direkte til søk. Han hevder at hvis mange bruker søkemotoren på et nettsted er det fordi “lukten av informasjon” ikke er sterk nok: det er brukt dårlige menynavn og at det er ikke nok innganger på forsiden (strukturen er dyp og ikke bred). Nettstedet er rett og slett for dårlig, og derfor søker brukerne i følge Jared Spool. “Fix the scent and the demand for Search goes way down.”
Både Nielsen og Spool er kjent for å ha rimelig sterke meninger og gjerne sette ting på spissen. Det finnes imidlertid noe forskning på søkeadferd. Katz og Byrne, 2003 viste at god navngiving og bredde i menyer gjør at brukerne søker mindre. Teevan et.al, 2004 viste at et utvalg IT-studenter brukte søk i 39% av tilfellene. I følge et nyhetsbrev om søk fra Human Factors International viste Straub & Valdes at selv om brukere fant oftere frem ved å bruke søk på et offentlig nettsted i USA, så valgte de “browsing” som første strategi neste gang.

Erfaringene fra våre brukertester viser også at rimelig få brukere søker på nettsted før de eventuelt sitter fast. Det er selvsagt en mulighet for at dette er et resultat av dårlige erfaringer med søk. Samtidig er det slik at det å formulere et SØK krever mer tankekraft enn å klikke seg frem i en meny.

Så trenger man søk? Ja, når informasjonsmengden er stor, det blir mange nivå i navigasjonen og innholdet er av en karakter som gjør det sannsynlig at brukeren trenger man avgjort et søk. Skal du finne bøker om usability på Amazon trenger du søk, skal du finne en artikkel som stod i VG for 3 år siden trenger du søk. Samtidig gjør en dårlig søkemotor at brukeropplevelsen blir verre, så man skal vite at man virkelig kan lage et godt søk for at det skal være noen vits.

Viktigheten av søk på et spesifikt nettsted bør vurderes ved å se på de konkrete intensjoner brukerne kommer med og hva som skal til for at brukeren får tak i det han eller hun er ute etter. Jo mer varierte intensjoner brukerne har, og jo større informasjonsmengde, jo større er behovet for søk. Med bakgrunn i intensjonene bør du se på blant annet hvilke “ruter” du legger opp til og om det er enkelt for brukerne å kjenne seg igjen i begrepene du har benyttet.

Noen tanker om de konkrete spørsmålene:

Fasettert søk på Vinmonopolet.no
Noen anbefalinger:

Kjør statistikk på eget nettsted: Hvor mange av de besøkende benytter søk og ikke minst: Hva søker de etter?

Hva gjør du? Søker eller browser når du kommer til et nettsted? Og hva gjør brukerne på nettstedet ditt?