getcomixxx.com

Offentlige nettsteder lider fortsatt av nyhetssyken 15

Flere offentlige nettsteder likner på nettaviser. De pøser ut irrelevante nyheter fremfor å løse brukernes oppgaver.

Are Halland skrev allerede i 2005 at nyhetene kveler nettstedet ditt. På fem år har det, med enkelte unntak som lanekassen.no og toll.no, skjedd fint lite med nyhetssyken på offentlige norske nettsteder.

Ta en titt på nettsidene til Stortinget, Regjeringen, Barneombudet, Språkrådet, Forsvaret, Jernbaneverket, Helse Vest eller den tidligere utskjelte politi.no.

Alle disse – og en rekke andre – går i nøyaktig samme felle. De plasserer meningsløse nyheter midt i smørøyet på nettstedet sitt. De kverner ut uinteressante artikler med kort levetid og lav relevans istedenfor å bruke tid på å forsterke og vedlikeholde varig innhold av verdi.

Har ikke noe mål med innholdet

Det er flere grunner til at offentlige nettsteder lider av nyhetssyken:

All erfaring fra brukertester tilsier imidlertid at brukere er lite interessert i å lese nyheter fra virksomheter og organisasjoner. Er vi ute etter nyheter, går vi direkte til en nettavis. Vi henger ikke på www.nav.no i påvente av kioskveltere som “Færre mottar kontantstøtte”.

Hensikten er å hjelpe brukerne

Offentlige nettsteder har en annen hensikt. De er til for å svare på spørsmål og hjelpe brukere med å få løst konkrete oppgaver. Eksempler på oppgaver offentlige norske nettsteder skal løse:

Bør tenke brukerbehov og mål

Brukere har altså et behov når de kommer på et offentlig nettsted. Det behovet er ikke å lese nyheter. Offentlige nettsteder burde fjerne nyheter som står i veien for det brukeren egentlig er ute etter. Fokuser heller på oppgavene.

Dette gjør du ved først å identifisere de viktigste oppgavene og deretter løfte dem fram. Gerry McGovern prater om “The Long Neck”, eller “the small set of killer tasks that really matter to the customer”. Dette bør være hovedfokuset til offentlige nettsteder.

Selve innholdet må støtte opp under disse oppgavene. Godt innhold – forståelig tekst, nyttige illustrasjoner, relevante bilder og logiske skjemaer – gjør det enklere for brukeren å finne det de er ute etter og få utført sine oppgaver.

Krever strategi og rutiner

For å få til dette kreves det at de offentlige etatene og organisasjonene har et mål med innholdet på nettstedet. De bør ha en strategi på plass og samtidig jobbe målbevisst med utvikling og vedlikehold av kvalitetsinnhold. Og i tillegg tørre å prioritere brukernes behov.

Ja, det er mer krevende å skrive godt varig innhold enn å pøse ut flyktige nyheter. Men nytteverdien for brukeren og kvaliteten på nettstedet blir desto høyere.