Foggs magiske modell 2

B.J. Fogg

Kjøpsknappen er antakelig på plass på nettstedet ditt, men hvordan få flere til å trykke på den? I følge  B.J. Fogg er oppskriften såre enkel. Vi brukerne er tross alt bare mennesker.

Mennesker er sammensatte, kompliserte vesener. Men prinsippene for hva som får oss til å handle er enkle. Dette var utgangspunktet for B.J. Foggs workshop under UX Week 2010. Den nylig erklærte guruen ga oss en innføring i enkel overtalelses-psykologi, basert på “Fogg Behavior Model”.  

Slik fungerer vi

   

Det er to forhold som avgjør om du klarer å overbevise brukerne om å utføre en handling, ifølge B.J. Fogg.

1. Det første er motivasjon. Er ikke brukerne motiverte,  kommer de ikke til utføre handlingen du vil de skal gjøre.   

2. Det andre er hvor lett det er for brukerne å gjennomføre  handlingen. Hvis det du ber om er for vanskelig, vil de ikke gjøre det uansett hvor motiverte de er.  Blir du for eksempel bedt om å kjøpe en dyr Mercedes, er antakelig motivasjonen høy, men du har ikke råd.  Skal du få mannen i huset til å ta ned dosetet vil  problemstillingen være motsatt, det er enkelt å gjennomfføre, men motivasjonen er lav.  

3. Er brukeren motivert, og handlingen er enkel å gjennomføre, er det bare en ting til du trenger å tenke på: en tydelig handlingsdriver. For eksempel en kjøpsknapp.
 

Alle elementene må være på plass samtidig   

Se fullstendig forklaring av “Fogg Behavioral Model”    

Praktisk bruk av Foggs adferdsmodell

Fogg Behavioral Model

De som opplever suksess i dag, som Facebook, Twitter og Google, er gode på å plassere handlingsdrivere på de rette stedene. De enkle prinsippene til B.J. Fogg er egentlig alt du trenger for å oppnå tilsvarende suksess. Her er noen tips til deg som vil prøve: