Slik måler du effekten av nettstedet ditt 25

Mange synser og mener mye om nettstedet sitt. Utfør heller konkrete målinger og slå i bordet med fakta. Da får du mer penger å rutte med i neste års webbudsjett.

De aller fleste brukere har konkrete mål når de kommer til nettstedet ditt. De har et problem de ønsker å løse. De har en oppgave de skal utføre.

Ifølge Gerry McGovern bør du hele tiden fokusere nådeløst på de viktigste av disse oppgavene – det han kaller “the top tasks”. For å oppnå suksess på nett må du pleie oppgavene og kontinuerlig forbedre nettstedet basert på målinger og observasjoner. Gerry har utviklet en metode, Task Performance Indicator, som han mener kan hjelpe brukerne raskere til mål.

Slik gjør du det:

Steg 1: Identifiser oppgavene

Det første du må gjøre er å finne de viktigste bruksoppgavene.

Eller rett og slett bruk den kunnskapen du har om brukerne dine.

Du bør definere 10 eller flere bruksoppgaver.

Steg 2: Rekrutter deltagere

Rekrutter 15-20 representative brukere.

Steg 3: Utfør målingene

Be deltakerne om å utføre oppgavene en etter en så fort som mulig. Registrer om de klarer å gjennomføre oppgavene, mål tiden det tar og noter utfordringer.

Forskjellen på denne typen måling og mer tradisjonelle brukertester er at vi ikke ber deltakerne tenke høyt og vi diskuterer ikke generelle problemstillinger underveis.

Steg 4: Beregn og rapporter

Det er tre mulige utfall av målingene:

Videre ønsker vi å regne ut Task Performance Indicator (TPI), et tall som gir deg en pekepinn om hvor bra eller dårlig nettstedet er. For å regne ut TPI trenger du:

Og den magiske formelen for å regne ut TPI er som følger:

TPI = suksessrate x (optimal tid / median tid)

Et eksempel: En definert oppgave burde ta 40 sekunder, men testpersonene bruker 100 sekunder (median tid). 9 av 15 klarer å gjennomføre oppgaven, noe som gir en suksessrate på 60 prosent. Regnestykket blir da:

TPI = 0,60 x (40 / 100) = 0,24 = 24%

Hva forteller dette deg?

Dette er de tallene vår samarbeidspartner Gerry McGovern og vi operer med.

Steg 5: Forbedre nettstedet

Poenget med å gjennomføre slike “Task Management”-målinger og regne ut TPI er at du skal ha noe konkret å gå etter når du forbedrer nettstedet og at du samtidig skal kunne rapportere tallene videre. Dette fungerer som et springbrett for økt tilskudd i budsjettet. Ikke fordi mer penger er et mål i seg selv, men fordi ledelsen endelig får øynene opp for problemene på nettstedet ditt.

Steg 6: Utfør nye målinger

Dersom du utfører målinger med jevne mellomrom vil du på sikt drepe synsing. Har du tall og fakta å vise til er det enklere å få gjennomslag for endringer og du kan peke på hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Anbefalingen er å måle de samme oppgavene igjen etter ett år.