Løft webanalyse til neste nivå 3

Webanalyse og måling er helt avgjørende for å oppnå suksess på nett. Likevel er det mange som feiler. Vi intervjuet analyseguru Avinash Kaushik i Google og spurte hva som må til for virkelig å lykkes.

Avinash Kaushik. Foto: NRKbeta.no

Bjørn: Mange har i dag installert Google Analytics, Omniture, Webtrends eller lignende statistikkverktøy. Men kommer ikke videre. Hva er neste steg?

Avinash: Hvis vi kunne løse alle mulige problemer ved hjelp av teknologi og nye verktøy alene, hadde verden vært et mye bedre sted. Å implementere Omniture eller Webtrends er bare starten.

Hovedutfordringen er todelt. For det første skjønner ikke analytikere alltid businessaspektet og hvor viktig dataene de sitter på faktisk er for bedriften. På samme måte finnes det ledere som ikke forstår seg på webanalyse og webstatistikk. Vi snakker ikke godt nok sammen, og det er ofte ikke god nok forståelse internt til virkelig å ta webanalyse et steg videre.

Bjørn: Hva er løsningen?

Avinash: Jeg har utviklet et rammeverk kalt Web Analytics Measurement Model (WAMM) som tvinger ledere, analytikere og markedsfolk til å jobbe tettere sammen og gå gjennom en strukturert prosess for å identifisere hvorfor de i det hele tatt er til stede på nett og hvordan de bør måle suksess.

Jeg anbefaler alle som har installert et verktøy som for eksempel Google Analytics til å sette analysen på vent til de har fått på plass en WAMM internt i selskapet.

Bjørn: Har du noen andre tips for å lykkes?

Avinash: Er det en ting jeg har lært etter å ha jobbet med webanalyse i så mange år, så er det at mennesker betyr utrolig mye. I åtte år har jeg snakket om 10/90-regelen. Kort fortalt går den ut på at dersom du har 100 dollar å investere i webanalyse, så bør kun 10 av de gå til verktøy og implementering – mens 90 bør investeres i menneskelige ressurser.

De fleste bedrifter feiler med webanalyse fordi de ikke har en WAMM og fordi de ikke setter nok folk på saken. De må ansette noen smarte folk som kan jobbe med webanalyse jevnt og trutt, som skjønner hva tallene betyr og hvordan de kan brukes til å forbedre nettstedet og gjøre det enklere for brukerne.

Bjørn: Kvantitativ analyse er egentlig bare en del av måling og webanalyse. I tillegg har vi kvalitative metoder. Hva mener du om det?

Avinash: Tall fra Google Analytics eller andre verktøy kan bare fortelle deg “hva”. De forteller deg nøyaktig hva som skjer på nettsiden – hvor folk klikker, hvordan de navigerer og hvor lenge de er inne på siden. Men for å lage gode nettsider må du også avdekke “hvorfor”.

Derfor elsker jeg kvalitativ analyse. Alle som er til stede på nett, uansett størrelse på bedriften, burde drive med måling. Jeg elsker enkle undersøkelser og effektiv brukertesting på nett. Jeg elsker å teste, måle og eksperimentere.

Med andre ord: Du finner ut hva som skjer på nettstedet ved å se nærmere på tall i analyseverktøyet. Men for å finne ut mer om hvorfor brukere oppfører seg slik de gjør trenger vi kvalitativ analyse.