Design som gjør brukerne dine glade 1

Dana Chisnell har de siste årene jobbet med design som baserer seg på tiltalenhet, flyt og mening; tre virkemidler for å skape et design som gjør brukerne dine glade.

Dana har vært interessert i temaet det siste tiåret, og hun har blant annet blitt inspirert av Martin Seligmans TED talk om positiv psykologi og Darrin McMahon bok “Happiness: A History”. Ifølge sistnevnte er lykke slik vi tenker på det i Vesten et relativt nytt konsept. Det er bare i de siste 250 år eller så – siden opplysningstiden – at vi har vært velstående nok, trygge nok og mobile nok til å tenke på noe annet enn å overleve. Og det er først i de senere årene at teknologer og designere har begynt å fokusere på brukerne og deres frustrasjoner i grensesnittet. Lykkelig design som baserer seg på tiltalenhet, flyt og mening utgjør således et relativt nytt rammeverk.

På Webdagene vil Dana fortelle om hvordan man kan designe tiltrekkende grensesnitt. Hun holder også workshop om hvordan bearbeide og behandle viktige funn og data fra brukertester.

Se forøvrig artikkelen som Dana skrev for UX Magazine i juni 2010: Beyond Frustration: Three levels of happy design.