Du er webredaktør, men har du innbokskontroll? 0

Webredaktører er ofte de som ligger lengst fremme i bruk av internett-teknologi i en organisasjon. De orienter seg via mange kanaler og tilsammen utsettes de for et enormt informasjonstrykk. Utfordringen er å skille ut hvilke fragment i informasjonsstrømmen som innebærer personlig forpliktende oppgaver.

Hvordan ser innboksen din ut?

I informasjons-tsunamien er som regel e-posten et av mange steder hvor informasjon hoper seg opp. Er du en av de mange som har hundrevis, eller kanskje tusenvis av meldinger i innboksen? Kanskje forsøker du å skille mellom håndterte og ikke-håndterte oppgaver i e-postflommen ved å skille mellom leste og uleste e-poster? Du går da glipp av et kraftfullt verktøy som sikrer deg høy etterrettelighet, mindre stress og bedre produktivitet.

Innbokskontroll er en arbeidsmetode der du har få meldinger i innboksen (færre enn hva som vises på ett skjermbilde) og du stoler på at det som havner der blir gjort til riktig tid.

Hvor holder du oversikt over dine uløste oppgaver?

Stress skapes av gapet mellom mengden oppgaver du tenker du burde utføre og mengden oppgaver du faktisk får utført. Ved å holde oversikt over uløste oppgaver i innboksen, bruker du tankekraft på de oppgavene du faktisk utfører, og ikke på bekymring for oppgavene du burde ha utført. Den frigjorte tankekraften kommer kreativitet og produktivitet til gode.

Innbokskontroll – ingen utopi

Det er ingen utopi å oppnå et lite og oversiktlig antall e-poster i innboksen. Alle kan – med enkle grep – klare dette. Metodikken består av tre hovedelement:

Ta i bruk innbokskontroll

Jeg kjenner mange som forteller om et bedre liv etter at de tok i bruk innbokskontroll-metodikken.

De slapper av fordi de har en god oversikt over alle sine uløste oppgaver. De vet at omverdenen oppfatter dem som etterrettelige. De bruker mindre tid på e-post, men har bedre kontroll. De har fått et verktøy til å fange tanken når de kommer på noe viktig de vil huske (sende en e-post til seg selv). De har lært seg å kjenne igjen sin egen utsettelsesatferd og å bekjempe den.

Trenger du en quick-fix for innboksen din, ta en titt på denne bloggposten.

Kanskje du vil bli en av de som har innbokskontroll? Vi ses på Webdagene!

Jørn Kippersund kommer til Webdagene i september og stiller blant annet med egen miniworkshop om Innbokskontroll. Er du allerede påmeldt Webdagene, men har lyst å få meg deg Jørn sin workshop i tillegg, send en e-post til kontakt@webdagene.no