Slik designer du app for nettbrett 5

Har du lyst til å prøve deg på å lage en app for nettbrett? Her er en trinn-for-trinn introduksjon som viser hvordan du kan gå fra idé til ferdig konsept.

Mitt første møte med Web2.0Expo i New York var workshopen Designing for Tablet Experiences med Henrik Olsen fra Hot Studios. Den ga meg en enkel og grei modell for hvordan man kan jobbe seg fra idé til konkret konsept for en app. Fra å definere ideen gikk vi videre til å se på brukerscenario, innhold og funksjoner før vi startet å lage mer konkrete skisser på skjermbilder og interaksjonsprinsipper.

Mine skisser fra workshopen

Vil du også lage konsept for en app? Slik gjør du det:

1. Hva er den store ideen?

På dette trinnet definerer du hva som er problemet du ønsker å løse. Du ser også på primære og sekundære målgrupper for appen din, og hvor man skal bruke appen. Er dette noe man skal bruke hjemme eller på farten, og i hvilken situasjon? Ved å finne svar på disse tre spørsmålene ser du om appen en planlegger å lage faktisk har livets rett. Dekker den reelle brukerbehov, og tilfører den noe mer enn det en vanlig nettside kan gjøre? Hvis svaret på de siste spørsmålene er ja kan du gå videre i prosessen.

Når du har funnet ut om appen har livets rett ut fra brukernes behov må du vurdere hvordan du skal tjene penger på den. Hva er forretningsmodellen? Noen må betale for moroa, og hvis du ikke har noen ideer om hvem som skal dra opp lommeboka bør du stoppe her. Det er viktig å tenke gjennom betalingsmodellen, om det er selve appen som koster penger, om det er andre tjenester tilknyttet den man må betale for, eller om man kan finansiere utviklingen på andre måter.

2. Lag storyboard for brukerscenario

Her skal du tegne ut appen i bruk. Fokuser på brukssituasjonen, miljøet brukeren er i, hvilke behov som oppstår i situasjonen og hvordan appen skal dekke behovet. I workshopen valgte jeg å jobbe med et eksempelcase der man skulle lage en app for jobbsøkere. I scenarioet tegnet jeg ut prosessen fra man søkte jobb til man var ferdig med jobbintervjuet, og i hvilke situasjoner man hadde bruk for appen.

Å tegne ut scenarioet hjalp meg å tenke gjennom alle situasjonene hvor appen kunne være nyttig uten å gå for mye ned på detaljer. Vi skulle også tenke gjennom om man måtte være online for å bruke appen og om man trengte data fra andre enheter.

3. Finn ut hva som er kjernefunksjoner og beskriv innholdet i appen

Når du jobber med å lage en app er det viktig å begrense innholdet og ikke gape over for mye. I dette trinnet må du forsøke å finne ut hva som er de viktigste egenskapene og funksjonene appen skal ha og beskrive disse. Se også på hva som er det viktigste innholdet.

I mitt eksempel fant jeg ut at viktige funksjoner var å ha tilgang til data om jobbsøknader (CV, søknadstekst, stillingsutlysning), intervjuer(sted, tid) og personer(intervjuer, andre kontaktpersoner hos bedriften der du søker jobb) og muligheter til å legge inn varsler i forhold til avtaler og søknadsfrister. Innhold appen burde ha er blant annet kart, notater om de ulike jobbene og informasjon om kontaktpersoner.

Denne øvelsen var kanskje den jeg synes var minst konkret, og det ble litt vanskelig å ha et tydelig skille mellom funksjoner og innhold. Hovedpoenget er nok å liste opp de viktigste egenskapene du vil at appen din skal ha, og si litt om hvordan dette skal fungere uten å gå rett ned på skissenivå hvis tegning ikke er det du er mest komfortabel med.

4. Tegn ut kjernesidene

I dette trinnet går du i gang med å tegne ut noen av de viktigste sidene i appen. Her kan du konkretisere mer. Vis hvordan sidene og funksjonene fungerer i forhold til hverandre, eventuelt i kombinasjon med et flytdiagram som viser en oversikt over hvordan appen fungerer. I workshopen ble også vanlige interaksjonsprinsipper for nettbrett gjennomgått, og jeg forsøkte å tenke på hvilke prinsipper som ville fungere best for min app mens jeg jobbet med skissene.

Touch gestures, kilde http://www.lukew.com/touch/

Interaksjon på touchskjermer har vært et tema i flere foredrag her på Web2.0 Expo. Det jeg synes var mest spennende var Josh Clark (kommer på Yggdrasil i neste uke) som snakket om hvorfor “Buttons are a hack”. Som interaksjonsdesigner har man mange spennende muligheter på touchskjermer, og man kan ikke tenke på samme måte som når man jobber med en vanlig nettside.

Funker det?

Med tilsammen 40 minutters aktiv jobbing med de fire trinnene var jeg forbauset over hvor mange konkrete ideer jeg hadde fått ned på papiret, og at jeg faktisk hadde et (nesten) ferdig konsept for den appen jeg hadde jobbet med. Selvfølgelig krever det mye mer for å lage ferdig interaksjonsdesign til en app, men jeg synes trinnene som ble presentert gjorde det enkelt å komme seg raskt videre fra idé til noe mer konkret.

Det var også med på å sette fokus på det som er viktig når man designer for mobile grensesnitt, nemlig å tenke scenariobasert og fokusere på situasjonen brukeren er i der og da. Å tenke nøye gjennom hvordan man skal interagere med appen er også viktig med tanke på at touchskjermer ikke har like mange etablerte konvensjoner som vanlige nettsider.

5 kommentarer

 1. Bra innføring.

 2. Fin artikkel Live. Denne synes jeg gjelder apper generelt, ikke bare for nettbrett. Jeg opplever en stor etterspørsel etter apper. Det er noe alle skal ha på samme måte som alle skulle ha nettsider for en del år siden, men ingen vet egentlig hvorfor. Jeg kommer til å bruke disse spørsmålene om den store ideen fremover :)

 3. Hei Live!

  Jeg vil kommentere storyboardingen du beskriver i steg #2.

  I går møtte jeg en gruppe kolleger som ønsket å forbedre “sin del” av våre nettløsninger. Løsningen de jobber med er utviklet for mer enn 10 år siden og har derfor naturlig nok et stort potensiale, både når det gjelder hvordan målgruppen opplever tjenesten, og hvordan mine kolleger vedlikeholder den.

  Senere på kvelden deltok jeg på et storyboardingworkshop med Joseph O’Sullivan (tidl. Frontend og SXSW) i regi av Faggruppen Webkommunikasjon i DND.

  Der testet jeg om mine kollegers problemstilling kunne beskrives som et storyboard med 6 ruter; problem, problem, løsning, løsning, løsning, gevinst. Jeg lærte de mest elementære prinsippene samt å tegne (like godt som jeg gjorde i 5. klasse). I tillegg forsto sidemannen på kurset hva jeg forsøkte å lage. Alt på snaue to timer. Selve tegningen gikk på 10 min.

  Moralen er: storyboarding er først skremmende (for oss som “ikke kan tegne”), så inspirerende, så gøy. Og latterlig effektivt. Tror jeg.

  Når jeg nå skal prate mer med mine kolleger om deres behov for å modernisere vil det være en relevant øvelse å gjøre med dem istedet for å gjennomgå årevis med oppmagasinerte lister og må-, bør- og kan-krav. Kall det gjerne en overdrevet prioritering.

  Et bilde tegneserie sier mer enn tusen ord.

  Ellers takk for fin bloggpost! :)

 4. Pingback: → Fra idé til ferdig konsept – trinn for trinn | Droidnytt
 5. Takk for kommentarer!

  @Anders: Enig i at det gjelder for apper generelt, og at man kanskje tenker at man vil ha en app før en tenker på hvilke brukerbehov den skal dekke i noen tilfeller. Her tror jeg det finnes en mulighet til å tenke bedre gjennom hva appen skal være, og hvordan den kan stå på egne ben slik at den faktisk blir noe nyttig og ikke bare et dårlig tillegg til feks en nettside. Kult hvis du bruker spørsmålene i trinn en når du skal jobbe med app, jeg skal prøve å gjøre det samme!

  @Vegard
  Bra at du har positive erfaringer med å prøve deg på storybording. Liker det du skriver om at man kan sette opp rutene med problem, problem, løsning, løsning, gevinst, det skal jeg huske på neste gang jeg jobber med storyboard.

  Jeg er heller ikke den beste tegneren (som du kanskje ser delvis på skissene jeg har tatt bilde av i bloggposten) men så lenge man klarer å tegne så andre forstår hva det er kan man alt man trenger for å lage et storyboard. Synes Dave Gray sa det bra når han var her under Webdagene, han mener at det å tegne er det samme som å skrive for hånd siden begge deler handler om kommunikasjon. Man skriver jo selv om håndskrifta ikke er så pen, og det samme burde gjelde tegning. Det fine med å tegne er jo også at man blir flinkere etterhvert som man får litt trening. Har hatt sperre for å vise egne skisser selv, men det er også noe man blir kvitt etterhvert. Fokuser på kommunikasjon, ikke på at det skal se bra ut.

  Lykke til med tegning, storyboarding og utvikling av nettstedet!

Skriv en kommentar

 • *

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>