October 25, 2011

En interaktiv designprosess 14

Av Inge Fossland, 25. oktober 2011

Alle snakker om HTML5, og noen snakker til og med om CSS3. Men selv om HTML og CSS er viktige ingredienser i designprosessen min, er det bare et redskap – a means to an end.