Bruk minst 16 pixler og god kontrast på tekst 24

Bruk stor størrelse på skriften og tydelig kontrast. Dette burde ikke høres revolusjonerende ut. Men lesbarhet har vært en sikker gjenganger i brukertestene våre opp gjennom årene.

Lesbarhet har vært et kjent irritasjonsmoment for brukere lenge. Og det er ikke utrolig komplisert å pønske ut hvordan man løser problemet. Så hvorfor er det fortsatt vanskelig å lese teksten på dagens nettsider?

Svekket syn er vanlig. 3 prosent av Norges voksne befolkning har nedsatt syn i en slik grad at de har vansker med å lese avistekst. Også personer med mindre synsfeil kan synes det er vanskelig å lese liten tekst. De fleste får nedsatt syn med alderen.

Det er mye som er med å påvirke lesbarhet. Typografi og måten innholdet skrives på er viktig. Men det mest opplagte er kanskje skriftstørrelse og kontrast.

Bruk god nok kontrast.

Det er vanskelig å bedømme hvor stor kontrast andre mennesker trenger for å lese. Derfor er det best å holde seg til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Disse retningslinjene definerer hvilke kontrastforhold man bør ha mellom fargen til tekst og bakgrunn. Ut fra erfaringene jeg har hatt fra brukertester vil jeg si at WCAG-kriteriene gir en rimelig pekepinn på hvor man bør legge lista.

WCAG er delt inn i ulike nivåer for hvor tilgjengelig en side er: AA og AAA. AA-kravet til kontrast skal sikre at en middels 80-åring kan lese innholdet.

Ønsker du at også personer som ser dårligere enn en middels 80-åring skal kunne lese innholdet bør du bruke AAA-kravet. Personer som trenger bedre kontrast en dette vil normalt bruke andre hjelpemidler (f.eks. en skjermforstørrer):

Her er noen nyttige verktøy du kan bruke til å sjekke om kontrasten oppfyller retningslinjene:

Bruk stor nok tekst.

WCAG-kriteriene setter krav til at det skal være mulig for brukerne å endre fontstørrelsen i nettleseren. Problemet er at folk flest ikke benytter den funksjonen. Jeg har sett flere brukere slite med å lese tekst, men jeg har enda ikke sett noen av dem velge å justere tekststørrelsen i nettleseren. Dersom du ønsker at teksten på nettsidene faktisk skal bli lest bør du velge en stor nok fontstørrelse fra starten.

Det er vanskelig å gi noen regel for hva som er stort nok. Bnonn Tennant foreslår 16 pixler. Jeg synes han har et godt poeng. Her er forslag til framgangsmåte dersom du ikke er overbevist:

  1. Design sidene slik at de ser bra ut med 16 pixler i brødtekst. (Gjerne i en HTML-prototype)
  2. Bli vant til designet ved å faktisk lese noe av innholdet.
  3. Opplev at nå føles 12 pixler alt for lite.

Men i dagens mobile verden finnes det mange variasjoner av skjermoppløsning, skjermstørrelse og leseavstand. Man blir nødt til å ta høyde for det.

Jeg har ofte erfart at brukere klager på at teksten er vanskelig å lese, men jeg har aldri opplevd at noen synes den er for tydelig. Det er selvfølgelig ikke meningen at alt skal ha like stor kontrast. I webdesign er det ofte behov for å dempe noen elementer for å fremheve andre. Men alt som er viktig bør være lett å lese.

Stor nok tekst og god nok kontrast er noe alle vinner på, ikke sant?