Dette kjennetegner en god prosjektleder 1

Stadig større og mer komplekse oppdrag i Netlife Research gjør at vi nå trenger dyktige kolleger som kan lede designintensive prosjekter på tvers av digitale medier. Dette ser vi etter i en prosjektleder.

I mer enn 10 år har jeg ledet prosjekter innen markedsføring og design. I løpet av den tiden har jeg vært borti de fleste problemstillinger knyttet til prosjektledelse.

Jeg har også lang erfaring som kjøper av designtjenester og setter stor pris på prosjektledere som både er strategiske, effektive og omtenksomme.

Punktene under beskriver hvordan jeg ønsker å jobbe som prosjektleder i Netlife Research, og hvordan jeg definerer den type prosjektleder vi ønsker å ansette:

1. Jeg er en tilrettelegger

Min kjerneoppgave er å legge til rette for at fagpersonene i prosjektet kan gjøre en så god jobb som mulig for kunden. Dette betyr at jeg i oppstartsfasen må avdekke om det finnes risikoområder i prosjektet, være tydelig og ærlig ovenfor kunden, og ryddig og proaktiv i prosjektets løp.

I tillegg takler jeg områder i prosjektet hvor vi møter utfordringer. Dette kan dreie seg om manglende strategiske føringer, manglende spesifikasjoner, manglende intern forankring hos kunden og lignende problemstillinger. Prosjektlederen bygger tillit, skaper trygghet og hjelper kunden å være løsningsfokusert.

2. Jeg tenker alltid konsekvens

Hvis kunden sier ”Beth, jeg tror vi må utsette prosjektet …”, tenker jeg: “vi må sette opp en ny fremdriftsplan, sette en kostnad på endringen, re-planlegge ressursene i teamet og sjekke hvilke andre prosjekter vi kan sette konsulentene på”. Jeg sørger også for at kunden får god innsikt i konsekvensene av de beslutningene de tar, og hjelper kunden med å finne gode løsninger.

3. Jeg legger til rette for forutsigbarhet

Ankeret for prosjektene våre er fremdriftsplanen og den ressursfordelingen vi har lagt opp til i planleggingsverktøyene våre. Allerede før oppstartsmøtet med teamet har kunden og jeg lagt planen sammen og luket ut administrative og praktiske hindringer for en god prosess. Dette gir forutsigbarhet og skaper tillit på begge sider. Gjennomtenkte tidsplaner gir teamet ro til å konsentrere seg om de faglige utfordringene – heller enn å bruke tiden på å stadig samkjøre og oppdatere kalendere.

4. Jeg vet hvor lang tid ting tar

Ting tar tid – fordi vi er fagpersoner som ønsker å gjøre både kundene og oss selv stolte over sluttresultatet. Det ligger mye arbeid bak effektive og gjennomarbeidede brukeropplevelser. Men det ligger også andre, ofte store investeringer bak et nytt nettsted (eller andre digitale løsninger). Jeg gjør alltid mitt beste for å sikre at vi bruker kundens ressurser på best mulig måte.

5. Jeg forsøker å være klarsynt

Min jobb er å forutse og hindre at problemer oppstår. Jeg har derfor alltid en plan B og sørger for at vi har spillerom.

Når jeg estimerer et prosjekt, tar jeg alltid litt godt i. Jeg vet at vi kan gjennomføre på 7 dagsverk i en ideell situasjon. Men vet jeg også at kunden kommer til å trenge ekstra tid for å justere, diskutere og forankre internt. Eller kanskje teamet vårt møter kreative eller designmessige utfordringer. Derfor: 10 dagsverk. Kunden betaler uansett bare for den tiden vi faktisk bruker.

6. Jeg er glad i kundene mine!

Jeg vil at hver og en av dem skal få en løsning som skaper mest mulig verdi for organisasjonen. Jeg jobbet i 9 år på kundesiden og har stor forståelse for utfordringene våre kunder står ovenfor. Og jeg gjør mitt beste for å gjøre livet deres litt lettere, hvis jeg kan.

7. Jeg elsker fagområdet mitt og kan mye om det

Selv om jeg skal være klarsynt, skape tillit og ivareta kundens investeringer, betyr ikke det at jeg prioriterer kundens ønsker over teamets faglige anbefalinger. Det betyr ikke at kunden alltid får det hun ber om.

Hvis jeg har gjort jobben min, er det takhøyde nok i prosjektet for at vi kan fortelle kunden hvor skapet skal stå, og si ”Beklager, Kunde. Du tar feil” – når det er behov for det. Og vi ønsker å bli utfordret tilbake, fordi vi veldig gjerne vil bli enda bedre i jobben vår.

I den daglige kontakten er det prosjektlederens oppgave å svare på kundens innspill og spørsmål. Prosjektlederen må være et filter og løse faglige problemstillinger i ”første linje”, uten at hele teamet sporer av. Bred innsikt i fagområdet er derfor en nødvendighet. Ofte må også prosjektlederen bidra faglig inn i ulike prosesser, gjennom ledelse av workshops, brukertester, utarbeidelse av strategier og utvikling av konsepter og designløsninger.

Lyst til å jobbe hos oss?

Prosjektlederne vi ønsker oss i Netlife Research har et tydelig faglig ”anker” i prosjektledelse, men har god kunnskap om designprosessen, er lidenskapelig opptatt av brukervennlighet, har en sterk markedsforståelse, har sterke empatiske evner, gode kommunikasjonsevner, og liker å jobbe med mennesker.

Denne kombinasjonen av egenskaper er ikke lett å finne. Nå leter vi med lys og lykter etter flinke folk som kan hjelpe oss å utvikle verdens beste brukeropplevelser for spennende og inspirerende kunder.

Kjenner du deg igjen? Send oss CV-en din i dag. Har du spørsmål, ta kontakt med beth@netliferesearch.com.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!