Bruk nettstedsøket til å forbedre innholdet ditt 9

Nettstedsøket, altså nettstedets interne søk, kan gi verdifull informasjon om hva brukerne dine vil og når innholdet ditt feiler.

Eksempel på vanligste søkeord fra nettstedsøk (hentet fra Google Analytics)

Google Analytics samler ikke inn data fra nettstedsøket automatisk, dette må du skru på selv.

Dårlig tid?

Google Analytics (og andre statistikkverktøy) sin store styrke er at du får tilgang til masse data om hva brukerne dine gjør på siden.

Statistikken sier imidlertid ikke noe om hvorfor brukerne gjør som de gjør, og alle tallene kan fort bli overveldende når det er hundre andre ting på arbeidslisten din.

På Confab 2012 ga Lou Rosenfeld syv tips til hva du bør se etter i statistikken fra nettstedsøket og hva du kan gjøre med det du finner.

Rosenfelds råd var å se på så mange søkeord du har tid til, selv om det bare er ett. Fordi det mest brukte søkeordet normalt er mye mer søkt på enn nummer to på listen, kan dette alene forbedre sidene dine for et vanlig bruksscenario.

Prioritere innhold

 1. Hent ut listen over de mest brukte søkeordene i nettstedsøket
 2. Gå gjennom topp 50 søkeord, eller 20 % av all søketrafikk
 3. Slå sammen søkeord som ligner hverandre («barnehage skjema» og «skjema barnehage»)
 4. Slå sammen antall søk på hver gruppe av søkeord (hvor mange søker totalt på noe som ligner på «søknad om barnehage»)
 5. Skriv ned hva slags innhold de ulike gruppene av søkeord burde lede til

Resultatet kan du bruke som en del av datagrunnlaget når du prioriterer innhold på sidene dine.

Gode veier videre

Denne teknikken kan du bruke når du ønsker å gjøre lenker videre så relevante som mulig.

Finn ut hva folk søker på fra ulike undersider på nettstedet ditt. For eksempel: Hva søker folk på når de står på undersiden om skole på et kommunalt nettsted?

Bruk det du finner til å sjekke om det mangler viktige lenker videre fra sidene.

Forbedre dårlige sider

 1. Finn sider (utenom forsiden) som genererer mye søketrafikk
 2. Sammenlikn hvilke ord folk søker på med ordene du har brukt på sidene

Hvis det er stor forskjell, kan det være et tegn på at brukerne tror siden inneholder noe annet enn det den gjør.

Unngå stammespråk

Denne er enkel:

 1. Se gjennom ordene folk har søkt på
 2. Legg merke til hvilke søkeord som blir mest søkt på, og sammenlikn med hvor mye mindre interne ord og uttrykk blir søkt på

Bruk resultatet til å (igjen) slå fast at vanlige ord og uttrykk er bedre å bruke enn stammespråk.

Finn ut hva ulike målgrupper er interessert i

Dersom du er i stand til å skille ut ulike grupper av brukere, for eksempel basert på innlogging, kan du sjekke hva ulike målgrupper søker på. Sjekk hva som skiller dem og hva likhetene er.

Du kan for eksempel bruke det du finner til å lage bedre personas.

Rett innhold til rett tid

 1. Lag en oversikt over de mest brukte søkeordene over tid, for eksempel måned for måned
 2. Store variasjoner over tid kan hjelpe deg til å prioritere opp og ned innhold i ulike perioder gjennom året

Blant annet Skatteetaten prioriterer innhold på denne måten, men de trengte neppe å sjekke søkestatistikken for å vite at april er en viktig måned for innlevering av selvangivelse.

Forutse fremtiden

 1. Se etter søkeord som plutselig blir populære
 2. Hvis du finner finner noe overraskende: Kanskje er noe i ferd med å skje som får konsekvenser for innholdet eller virksomheten din?

Se Rosenfelds presentasjon på Slideshare