Offentlig = tilgjengelig? 0

Engasjerte mennesker er så inspirerende! Under årets UX week ble derfor Jennifer Pahlkas foredrag om Code for America (CfA) et av høydepunktene for meg. Hennes hovedbudskap var at vi gjennom tilgjengeliggjøring av offentlige tjenester og data kan skape en verden av ansvarsbevisste medborgere. Vi kan altså kode oss til et bedre samfunn.

Hva er Code for America?

Code for America (CfA) er en non-profit organisasjon startet av Pahlka i 2009. Målet for organisasjonen er at det offentlige skal bli mer åpent, effektivt og samarbeidsvillig.

CfA slogan
Sakset fra hjemmesiden.

CfA gir ett-årige stipend til utviklere og designere som ønsker å forenkle tilgangen på offentlig informasjon og tjenester. De arbeider i hovedsak med digitale løsninger, men har også gjort prosjekter i det fysiske rom.

Organisasjonen finansieres av donasjoner fra ulike stiftelser, store firmaer (som f.eks. Google), men også byer og kommuner har bidratt. Offentlige instanser søker selv om å bli med på prosjekter i regi av Code for America.

Valg av skole i Boston

I Boston var det full forvirring omkring valg av skole. Foreldrene fikk tilsendt et 28-siders dokument, som tilsynelatende kun var laget for å forvirre. Borgermesteren ba om hjelp, og CfA lagde nettstedet Discover BPS. Som bosatt i Boston kan man nå søke på postnummer, klassetrinn og bli vist skoler i nærmiljøet.
Discover BPS.

Sykkelskap i San Diego

Sykkelskap i San Diego
Fra “Hæ?” til “Aha!”.

Transportetaten i San Diego ønsket å få flere folk til å sykle til jobben. Løsningen ble ”Bike Lockers” hvor sykkelen kunne låses trygt når den ikke var i bruk. Problemet var at skapene ikke ble brukt. De små klistremerkene med informasjon ble ikke lagt merke til. CfA ble koblet på og en av designerne foreslo å male en stor sykkel på utsiden av skapene. De fikk lov og det funket!

Dette er bra med Code for America

Sivil hacking i Norge

Det er ikke bare i USA at offentlig informasjon er gjemt bort i lange PDFer og excel-dokumenter. I Norge har vi sett flere sivile initiativ med samme mål som CfA, som f.eks:

Offentlig initiativ etterlyses

Direktoratet for forvaltning og IKT skal ”stimulere til tilgjengeliggjøring og viderebruk av åpen offentlige data i Norge”. Hvor aktivt er dette stimuleringsarbeidet? Jeg ser de har etablert Data.norge.no, som skal gjøre det “lettere å finne, laste ned og viderebruke datasett fra offentlig sektor”. Det skjer noe, men vi trenger mer.

Vi hadde vært tjent med en ordning lik CfA i Norge. Der kommuner, byer og offentlige etater er aktive oppdragsgivere. Hvor det vurderes og prioriteres prosjekter utifra behovet hos befolkningen.

Ved åpenhet og synliggjøring av alle offentlig tjenester, tror jeg at holdningen til det offentlige Norge kan bedres.

Hva tror du?

(Les gjerne NRKbetas gode oppsummering fra foredraget Jennifer Pahlka holdt på SXSW tidligere i år.)