Nyheter på nettbrett: Keep that finger happy! 0

Poynter Institute har gjort eyetracking-studier på nyheter siden tidlig nitti-tallet. I sommer gjorde de en studie på hvordan folk leser nyheter på nettbrett. På SXSW presenterte de resultatene og gjorde seg noen tanker om hva det kan ha å si for nyhetsformatet på nettbrett.

Keep that finger happy!

Mario Garcia introduserte studien med å poengtere at nettbrett-aviser ikke bør etterlikne papiraviser, men heller emulere pop-up bøker for barn. I pop-up-bøker dukker det stadig opp elementer med mer informasjon eller engasjerende innhold som holder på lesernes interesse. Jeg har gjort stor lykke hos min 4-årige nevø med Robert Sabudas klassiske pop-up-bokversjonen av The Wizard of Oz.

Nettbrett-versjonen av pop-ups er elementer som inviterer til klikk og gir utdypende informasjon eller informasjon i andre medieformater (f.eks. lyd, video). Garcias tese er at avisdesign for nettbrett er design for hjernen, øyet og for fingeren.

Svært mange lesere ønsker å klikke på ting, og forsøker gjerne å klikke på bilder, selv om de ikke fører noe sted hen. Dette er noe vi selv har observert tallrike ganger i brukertester. Garcia konkluderer med at leserne foretrekker å navigere gjennom bilder, heller enn gjennom overskrifter, og at dette er en tung pille å svelge for mange tradisjonelle nyhetsfolk.

Eyetrack-studien

I studien sammenliknet forskerne 3 ulike typer forsider til nettaviser, og studerte hvordan lesere velger en artikkel ut fra en slik forside. En prototype brukte en tradisjonell organisering á la Boston Globe eller The Times, med features, overskrifter og ingresser. I karusell-varianten vises en bildekarusell innen hver nyhetskategori, med bare en kort tittel under bildet. Tiles-utgaven (markert som Flipboard på bildet) er inspirert av Flipboard, med stor fokus på bildene for hver nyhetskategori.

Poynter Institute ønsket også å studere hvordan de underliggende artiklene ble lest. Artikkelsidene var tradisjonelt utformet, slik vi er vant til fra dagens nettaviser.

Studien omfattet 36 personer, fordelt på to distinkte aldersgrupper, såkalte “Digital Natives” (18 – 28) og “Printnets” (45 – 55), halvparten kvinner og menn. Hver person testet kun et av oppsettene for nettavisen.

Noen av funnene, lett parafrasert:

Og så da?

Det er interessant å høre fra Poynter Institute i seg selv, men hva kan vi bruke resultatene til?

Jeg synes pop-up-analogien er bra. Mange nettaviser følger nok denne allerede, ihvertfall til en viss grad. At halvparten foretrekker karusell-designet på forsiden synes jeg derimot er litt overraskende, og jeg skulle likt å ha flere datapunkter på dette før jeg helt stoler på det. Poynter Institute-forskerne gjorde forøvrig forbilledlige forbehold om resultatene, siden det er en liten eyetrack-studie.

At mange foretrekker landscape-format er verd å ta med seg når man designer, likeså at en del lesere faller av lasset i en artikkel omkring 70 – 90 sekunders lesetid. Det må det vel gå an å gjøre noe med.

Ellers synes det viktig å fortsette med god praksis i forhold til å støtte scanning av artikler, med overskrifter, punktlister, bilder etc. Denne studien støtter tidligere studier om at det finnes mange scannere, og det gjelder også på nettbrett.

Jeg tror Garcia har rett i at man må designe for fingeren, for leserne kommer til å klikke på alt mulig rart, og blir frustrerte hvis mediet er statisk.

Det er viktig å merke seg forskjellene mellom de som er vokst opp med mediet, og de som har tilegnet seg det. På sikt vil “digital natives” dominere, naturlig nok, så det er viktig å følge med på hvordan denne gruppen konsumerer medier.

Kilder

Nesten samme foredrag som på SXSW ligger på nett, og en av foredragsholderne har oppsummert funnene, for de som vil studere det litt nærmere.

Kari Hamnes

Flere artikler av Kari CV

Skriv en kommentar

  • *

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>