Er du forberedt på nye regler om tilgjengelighet? 12

Skal du redesigne et nettsted etter den 1. juli 2014, er du pålagt å lage det universelt utformet.

Forskriften Universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger tar utgangspunkt i W3C sine retningslinjer på området: WCAG 2.0 nivå A og AA med visse unntak.

Retningslinjene gjelder alle som driver et nettsted – enten det er et privat foretak eller offentlig. Konsekvensene er at frontendutviklere, grafiske designere, innholdsprodusenter og interaksjonsdesignere skal sikre at nettstedet som blir laget skal kunne benyttes av flest mulig.

Gjelder det min løsning?

Forskriften gjelder de løsningene som oppfyller punktene under:

Dette er en forenklet tolkning av forskriften. Er du usikker på noen av punktene råder jeg deg til å lese forskriften selv eller spørre DIFI om hvor de trekker streken.

Skal du gjøre mindre endringer på et nettsted er du ikke nødvendigvis underlagt forskriften, men hvis alle de mindre endringene samlet utgjør et redesign over tid burde du tenke langsiktig. Forskriften til tross, det er mange gode grunner for å lage nettsider tilgjengelige allerede nå.

En pekemus i rullestol som febrilsk prøver å nå lenketeksten på toppen av trappa

Vi har alle behov for tilgjengelige nettsider

Tilgjengelighet på nett blir ofte forbundet med å tilrettelegge for blinde brukere. Det er en unødvendig forenkling, da det er langt flere som vil ha nytte av universelt utformede nettsider enn denne brukergruppen.

Funksjonshemmede, døvblinde, svaksynte, eldre, dysleksikere, lamme, de med kronisk senebetennelse (oss om noen år…), fargeblinde, epileptikere, uerfarne, fulle, trøtte, stressa, slurvete osv. Ser du poenget mitt? Hvem har ikke irritert seg over nettsteder som ikke oppfører seg på den måten man forventer, hvor teksten er vanskelig å lese og du ikke skjønner bæret av hva som står skrevet?

Tilgjengelighet gjelder alle. Ved å tilrettelegge for de med spesielle behov legger man også til rette for hvermansen. Dette er derfor en god nyhet for weben og vil kunne gjøre all verdens forskjell for noen og gi en litt enklere hverdag for resten.

Joakim Bording

Flere artikler av Joakim CV

12 kommentarer

 1. Du skriver at universitets- og høyskolesektoren er unntatt fra forskriften. Dessverre er det vel slik at unntaket gjelder hele utdanningssektoren, altså også grunnskole og videregående opplæring.

 2. Takk for innspill @Morten! Helt riktig. Har nå oppdatert min forenkla punktliste litt mer utfyllende. Referanse: http://www.funkanu.com/PageFiles/14691/Fred-Arne-Odegaard.pptx

 3. Hurra!! Liker særlig presiseringen din om at tilgjengelighet er bra for alle. Det er nemlig blitt min kjepphest, å få folk bort fra ideen om at universell utforming kun handler om å tilrettelegge for blinde og svaksynte. Det er jo ikke gitt at det blir en tilgjengelig løsning kun for det :)

  Personlig gleder jeg meg veldig til å jobbe med og for dette framover, for selv om det finnes en del retningslinjer for hvordan ting bør løses, er det likevel en hel del upløyd mark hva gjelder den faktiske gjennomføringen. Blir spennende å se hvordan ting ser ut om et års tid :)

 4. Helt enig @Heidi! Viktig å beholde breddesynet når det gjelder tilgjengelighet, det er jo nettopp det det handler om :)

  Spennende tid fremover! For meg handler det mye om å få folk til å innse at tilgjengelighet ikke handler om pekefingre og krav, men om det å lage en bedre opplevelse for alle brukerne av nettstedet. Lykke til videre i korstoget ;)

 5. Den absolutte tidsfristen for at nettsiden din skal fungere for alle er i flg. loven (http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-042.html#11) satt til 1. januar 2021. Etter det finnes det ingen unnskyldninger. Plutselig er vi der…

 6. Jeg prøver å finne ut når nivå A kreves og når nivå AA kreves. I vedtaket står det:
  “Nettløsninger skal minst utformes i samsvar med standard WCAG 2.0, på nivå A og AA med unntak for retningslinjene 1.2.3,1.2.4 og 1.2.5, eller tilsvarende denne standard.”

  Er det noen som vet hva unntakene er og evt. hvilke konsekvenser de har?

 7. Alle krav som enten er merket A eller AA blir påkrevd av forskriften, unntatt unntakene nevnt. Du må derfor ta høyde for begge. Krav som er merket AAA blir ansett for å være for kostnadstunge og dermed ikke påkrevd i forskriften.

  Unntakene 1.2.3,1.2.4 og 1.2.5 går på alternativer for video og lyd. Det er bl.a. ikke påkrevd at man har synstolket av forhåndsinnspillt video, teksting av direktesendt lydinnhold og lignende krevende mediealternativer. Teksting av video er likevel påkrevd. Tung formulering på disse punktene så kan være vanskelig å tolke til tider :)

 8. Takk for bra innlegg :)

  Universell utforming handlar om å lage ein nettstad av høg Kvalitet, og er som du seier ikkje nokre odde retningslinjer for 1% eller 15% av befolkningen; universelt utforma nettsider skal vera bra å bruke for ALLE.

  Eg syns det er viktig å presisere at alle involverte i eit webprosjekt må kjenne til universell utforming, også leiinga, prosjektleiar, backendutvikler etc. Det er derfor viktig at me som lager nettsider er flinke til å informere alle involverte i prosjektet om kva dette betyr for vårt prosjekt. Det kan vera veldig bra kode på ein nettstad, men om innhaldet er skrive tungt slik at brukaren ikkje forstår kva han les, har ein ikkje lukkast. Derfor må alle deltakere i eit webprosjekt kjenne til samt sjå viktigheita av universell utforming ; Kvalitet i alle ledd er ein viktig faktor skal ein lukkast med universell utforming.

 9. Takk for bra innlegg, flere ting jeg ikke var klar over her. Blant annet kommentaren om at videoer må tekstes, samt å oppfylle AA-krav som også kan være svært kostnadskrevende. Hvem er ansvarlige for å teste om nye web-løsninger lever opp til lovpålagte krav?

 10. Hei Bente. Hyggelig blogginnlegget var verdt lesetiden! Det er DIFI som har fått ansvaret for å følge opp webløsninger i forhold til forskriften. Mer info her: http://www.difi.no/digital-forvaltning/universell-utforming
  Difi har også lansert et eget nettsted for å øke bevisstheten rundt tema, verdt en titt :) http://uu.difi.no/

 11. Har rettet formuleringen rundt tidspunktet for når forskriften gjelder. Var av den oppfatning at man var underlagt forskriften hvis man lanserte et nytt nettsted etter 1. juli. Finner ikke kildene mine for dette nå, men det var nok en feiltolkning av “nye løsninger” som det ullent står i forskriften. Som det i dag står klart på http://uu.difi.no/regelverk/tidsfrister gjelder forskriften hvis avtalen om innkjøp av IKT-løsningen er inngått 1. juli eller senere. Jeg beklager hvis min bloggpost har gjort at noen har laget tilgjengelige nettsider før de er pålagt det – samtidig applauderer jeg det :)

 12. Pingback: → Universell utforming: 5 gode steder å starte — iAllenkelhet

Skriv en kommentar

 • *

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>