Innholdsstrategi for framtida 1

Jonathan Kahn er en innholdsstrateg fra London. Jobben hans pleide å være å «fikse innholdet» på slutten av prosjekter.

Han innså, som mange av oss har gjort, at han unngikk det underliggende problemet: Innhold ble ikke tatt på alvor. Ansvaret for å arbeide med innholdet ble bare skjøvet over på andre, som heller ikke tok innholdet på alvor.

Jonathan Kahn på Webdagene 2013
Jonathan Kahn på Webdagene 2013. Foto: Eirik Helland Urke

Boka Content Strategy for the Web kom ut i 2009, og har for mange webfolk vært deres introduksjon til faget innholdsstrategi.

Innholdsstrategi handler om hvordan vi planlegger, skaper, forbedrer og sletter innholdet på nettsidene våre. Faget dukket opp på agendaen til UX-miljøene nettopp fordi vi alt for ofte utsatte jobben med innhold helt til slutt i prosjektene våre, eller hoppet over innholdet i det store og det hele.

Jonathan mener oppmerksomheten innholdsstrategi har fått i UX-miljøer har ført til at vi i dag tar innhold på alvor i prosjektene våre. Vi kutter innhold, jobber med stil og tone og skriver forfatterguider. Men vi lar oss også blende av fortellinger fra selskaper som har hatt stor suksess med innholdsstrategi, og tror de samme grepene vil være nok til å redde innholdsarbeidet i vår egen organisasjon.

National Public Radio endret arbeidsmåten sin og publiseringsløsningen slik at det samme innholdet kan gjenbrukes i alle kanaler
National Public Radio endret arbeidsmåten sin og publiseringsløsningen slik at det samme innholdet kan gjenbrukes i alle kanaler

Hvis du vil vite mer om National Public Radio, kan du se denne videoen med Karen McGrane fra An Event Apart.

Mailchimp er kjent for skrivereglene sine, publisert på voiceandtone.com
Mailchimp er kjent for skrivereglene sine, publisert på voiceandtone.com
Gov.uk er en britisk nettside med offentlig informasjon tilrettelagt for innbyggerne. Nettsiden har spart det offentlige for 5 milliarder kroner.
Gov.uk er en britisk nettside med offentlig informasjon tilrettelagt for innbyggerne. Nettsiden har spart det offentlige for 5 milliarder kroner.

Les oppsummeringen av foredraget til Paul Annett, tidligere designer for Gov.uk.

Jonathan mener det er bra å hente inspirasjon fra disse tjenestene, men at det er viktig å forstå at det skal mer til enn en forfatterguide for å lykkes med å endre hvordan organisasjonen jobber med innhold.

Slik bør vi ifølge Jonathan tenke rundt innholdsstrategi og digital strategi i framtida:

Jonathan Kahn: Using content strategy to save your organization (Webdagene 2013) from webdagene

Audun Rundberg

Flere artikler av Audun CV

Skriv en kommentar

  • *

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>