Offentlig suksess på nett 1

Gov.uk er en suksesshistorie om hvordan det å skaffe seg offentlig informasjon kan bli enklere, tydeligere og raskere for innbyggerne.

Paul Annett er i dag designer for Twitter, men jobbet inntil nylig for Gov.uk. Han snakket om Gov.uk på Webdagene 2013.
Paul Annett er i dag designer for Twitter, men jobbet inntil nylig for Gov.uk. Han snakket om Gov.uk på Webdagene 2013. Foto: Eirik Helland Urke

Gov.uk er et nettsted som både forenkler offentlig informasjon og forandrer synet på hva offentlig informasjon kan være. I tillegg har arbeidet med Gov.uk ført til store endringer i hvordan det offentlige jobber og tenker rundt digitale tjenester.

Denne revolusjonen skjer med støtte fra regjeringen i Storbritannia, som igjen har støttet seg på rådene fra Martha Lane Fox, regjeringens rådgiver i digitale spørsmål.

Bakgrunn

Martha Lane Fox er blant annet kjent som gründer av lastminute.com. I 2010 laget hun en rapport på oppdrag fra regjeringen om hvordan offentlige digitale tjenester burde være.

Rapporten ga fire konkrete råd:

I etterkant av rapporten opprettet regjeringen GDS, Government Digital Services, som altså har laget Gov.uk.

I starten ble innholdet på Gov.uk hentet fra DirectGov og BusinessLink, to nettsider som skulle gjøre hverdagen enklere for innbyggerne og bedriftene i Storbritannia. Innholdet på de gamle sidene ble vurdert, kuttet og skrevet om slik at brukerne raskere ville få svar på det de lurte på.

GDS samler nå all offentlig informasjon på Gov.uk, og hittil har over 1700 websider blitt innlemmet i Gov.uk. Samtidig jobber folkene bak Gov.uk med å forenkle og forbedre søknadsprosesser og andre digitale tjenester.

Åpenhet

Det er stor grad av åpenhet rundt hva Gov.uk gjør og hva nettstedet har fått til.

I foredraget sitt tok Paul for seg designprinsippene bak Gov.uk. Her er noen eksempler, du kan se hele listen over designprinsipper på Gov.uk.

Begynn med behovene

I privat sektor vet bedrifter at du må lage noe folk vil ha, hvis ikke vil kundene gå til konkurrenter. Men hvem konkurrerer offentlige, digitale tjenester mot?

I stor grad andre offentlige tjenester, som telefon og andre møtepunkter som er langt dyrere for det offentlige enn det web er. Hvis brukerne ikke skjønner eller kan gjøre noe på nettet, kommer de til å ringe, og det er dyrt.

Gjør mindre

Nettstedene som Gov.uk erstatter har en enorm mengde informasjon. Gov.uk publiserer bare informasjon når det offentlige er eneste kilde eller er den beste kilden til informasjon om et tema.

Det gamle nettstedet Directgov fortalte deg hvordan du skal røkte bier. Litt på siden av det GDS mener det offentlige skal drive med.
Det gamle nettstedet Directgov fortalte deg hvordan du skal røkte bier. Litt på siden av det GDS mener det offentlige skal drive med.

Bruk data når du designer

Design basert på det brukerne gjør, ikke hva de sier at de gjør eller det du tror de gjør. Brukertest mens du prototyper, gjennomfør A/B-testing etter lansering. Snakk med folk som er i direkte kontakt med brukerne, for eksempel folkene på sentralbordet.

Gjør ting enkelt selv om det er vanskelig

Gov.uk har som mål å være enklere, tydeligere og raskere enn det nettstedet erstatter. Men det finnes mange hindringer, for eksempel lover, regler eller organisatoriske forhold som er vanskelig å endre på.

Foreldrepenger er et kompilsert tema. I stedet for å lage en artikkel som beskriver utregningen, har Gov.uk laget en kalkulator.
Foreldrepenger er et kompilsert tema. I stedet for å lage en artikkel som beskriver utregningen, har Gov.uk laget en kalkulator.

I noen tilfeller har forenklingen ført til at brukerne tror noe må være galt, for hvordan kan offentlig informasjon være så enkel?

Gjør små forandringer hele tiden

Gov.uk ble først lansert i en alfa-versjon som alpha.gov.uk. Deretter fulgte beta-versjonen. GDS gjør hele tiden små og store forandringer, som du kan se eksempler på under:

Prototypen alpha.gov.uk
Prototypen alpha.gov.uk
Tidligere versjon av gov.uk
Tidligere versjon av gov.uk
Tidligere versjon av gov.uk
Tidligere versjon av gov.uk

Audun Rundberg

Flere artikler av Audun CV

Skriv en kommentar

  • *

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>