Geriljatesting – en feltmanual 8

Geriljabrukertesting er litt det samme som geriljakrig. Bortsett fra krig, fred, sprengstoff, lemlestelse og lignende.

Hovedprinsippet er å være et liten styrke som ligger i bakhold og tester sponant i brukerenes naturlige miljø.

Før jul stod jeg og kollega Marie på Majorstuen postkontor med nisseluer og testet ny kartløsning for Posten.

På andre siden av fjellet byttet Kjell-Morten labbfrakk med regnfrakk og testet nye Skandiabanken på et kjøpesenter i Bergen.

Kjell-Morten Bratsberg Thorsen testet en versjon av Skandiabanken på forbipassende på et kjøpesenter i Bergen.

Hvorfor teste på denne måten?

En helt vanlig brukertest med 8 personer i en brukertestlabb er fortsatt noe av det lureste du kan sette pengene dine på i 2014.

Grunnen til at vi tøffer oss med den rufsete lillebroren fra metodejungelen er at den vanlige testen er ressurskrevende. Dermed havner de ofte i begynnelsen eller slutten av et utviklingsløp.

Det er kritisk å teste på reelle brukere underveis. Du har et problem hvis labtesting blir for tungvint, enten på grunn av manglende tid eller penger. Geriljatesting er en løsning.

Gode grunner til å teste hyppig

Innovasjon og kvalitetssikring.

Innovasjon: Tester du ideer på ekte brukere kan du tillate deg å gjøre mer radikale endringer, eller prøve ny interaksjon. Dette gir et positivt miljø for innovasjon.

Kvalitetssikring:Forløpende testing fjerner rusk og rask underveis og bedrer kvaliteten på leveransen. Spesielt fordi du tidlig kan luke ut problemer før annen logikk er sementert og klokken nærmer seg lansering.

Penger sparer du også.

Slik gjør du det

1) Bak brukerens linjer

Kom deg ut. Oppsøk brukerne der de er. Vi dro på et postkontor for å be folk om å finne frem til nærmeste postkontor i en kartløsning. I Bergen dro de til et kjøpesenter og fant folk.

Prøv å tenk hvor dine brukere kan være. Kanskje i kantinen på et universitet, utenfor sportsbutikken, på bussen?

Jobber du med et intranett? Da bør du posisjonere deg rundt kaffetrakteren som en løve ved et vannhull.

En fordel med å komme seg ut av labben er at du oppnår bedre økologisk validitet.
Med andre ord – betingelsene blir mer realistiske.

Rare lysforhold, bråk, dårlig tid, bæreposer, bæremeiser og andre trekkfugler som forstyrrer. Alt dette finner du rett utenfor kontordøren din.

Spesielt løsninger for små skjermer kan være lurt å teste i den virkelige verden.

2) Uniformering

Gjør det lett å se hvem du er. Jobber du som konsulent eller annen type leiesoldat er det lurt å ikle seg kundens uniform (husk å be om tillatelse). Det letter forklaringen ovenfor testpersonen “Hei, jeg kommer fra Posten” og gjør kommunikasjonen lettere.

Jeg og Marie hadde fine Posten t-skjorter mens Kjell-Morten skaffet seg et Skandiabanken nøkkelkort rundt halsen.

3) Blitzkrieg

Du bør gjennomføre en serie av korte, raske og spissede tester. Når du skal få hjelp av folk du møter på gaten MÅ du være kortfattet.

Still et minimum av innledningspørsmål. Det viktigste du gjør er å sikre at testpersonene føler seg trygge på at det er løsningen som testes og ikke de. På Skandiabanken testen spurte vi om de var kunde i banken, på hva slags device de bruker nettbank og generelt internettbruk. På postkontoret gikk vi bare rett på oppgavene.

Tenk maks et par korte oppgaver per person. Det er ikke så farlige at du ikke får testet alt – test heller på flere. Avbryt testen når du har funnet ut av det du lurte på.

Noter på en enkel måte. Skriv bare ned korte stikkord. Du har ikke tid til å få signerte samtykkeerklæringer – husk derfor å notere minst mulig om personene og unngå opptak av lyd/bilde.

4) Samband

Husk at testen gjøres som en del av et pågående arbeide. Det betyr at rapportering tilbake til basen bør være rask.

Det er ingen grunn til å skrive lange rapporter – en rask oppsummering på e-post holder lenge. Kanskje du til og med kan gjøre endringer direkte?

I Posten-prosjektet delte jeg og Marie dagen i to. Etter 6 testpersoner på en time reviderte vi skissene, sendte en kort e-post og testet 6 til. Det var effektivt! Kjell-Morten hadde med seg en fra Skandiabanken som tok notater. Kortere kommandolinje får du ikke.

Oppsummert:

Test oftere. Gjør det enkelt. Go guerrilla!

Burn the labcoat and try guerrilla testing from Netlife Research on Vimeo.

Les mer om brukertesting

Praktisk brukertesting – en brukervennlighetsbibel

User testing in the sofa – Lessons from Meetup.com

Det aller skumleste, det aller mest lærerike