Innholdsmigrering: En mulighet for et bedre nettsted 4

Dette er historien om hvordan vi tok innovasjonnorge.no fra et utrydningstruet CMS til en ny og jomfruelig Episerver 7-installasjon. Og hvordan vi brukte den sjansen til å forbedre innholdet og løfte brukeropplevelsen.

Den gamle, slitne skuta hadde fått nok. Hver gang vi skulle rulle ut ny kode i det gamle CMS-et, krysset vi armer og bein i håp om at ingenting skulle gå galt. Men mer enn én gang måtte vi rulle tilbake når endringer ett sted førte til problemer andre steder.

Innholdsmalene hadde vokst seg så komplekse at du måtte ha jobbet med dem lenge for å ha stålkontroll på resultatet. Ikke så intuitivt for nye medarbeidere, med andre ord.

Tida var overmoden for en teknisk ny frisk og rydding i innholdet. Med en dytt fra Netlife Research var vi i gang.

Gylden mulighet til å løfte brukeropplevelsen

Kort fortalt kastet vi all gammel kode på dynga, bygde opp spesialfunksjonene fra bunnen av og flyttet over alt relevant innhold fra det gamle nettstedet.

Vi løftet også kvaliteten på innholdet, med en god del bearbeiding og mye sletting. Og vi gjorde malene i EPiServer enklere for redaktørene.

I dette innlegget deler vi erfaringene vi gjorde oss da vi kartla, evaluerte og migrerte innholdet.

Sminker du grisen eller løfter du brukeropplevelsen?

Når du skal migrere eksisterende design og innhold til ny plattform, kan det være fristende å ta snarveier.

For å skape et godt førsteinntrykk holder det jo med en lipstick on a pig-tilnærming: Du fikser opp førstesiden og de umiddelbare sidene som følger naturlig etter det. Dermed bare dumper du alt innhold over slik det er.

Da slipper du tidkrevende gjennomgang og bearbeiding. Men det gjør hverken opplevelsen for sluttbrukerne eller arbeidsforholdene for redaktørene noe bedre.

Så vårt tips er: Bruk sjansen.

Kartlegg alt innholdet ditt

Vi skaffet oss først en oversikt over hvor mange sider som fantes. Dette førte vi opp i et regneark der vi inkluderte sidenavn, url og nivå i sidestrukturen.

På dette stadiet gjorde vi oss ikke noen betraktninger om kvaliteten på de enkelte sidene. Formålet var å danne oss et godt overordnet bilde av nå-situasjonen og å utvikle et regneark vi kunne bruke videre i prosessen.

Denne kvantitative analysen ga oss oversikt over bredden og dybden på nettstedet, og dermed et utgangspunkt for å estimere og prioritere arbeidet.

Vurder kvaliteten på innholdet

Neste steg var å analysere kvaliteten på de forskjellige sidene. Vi ville ha svar på følgende tre spørsmål:

Vi oppdaget snart at det fantes mange sider med dårlig kode, brutte lenker og utdatert informasjon.

Sidene som måtte leve videre ga vi karakterer i regnearket; 1 for ”bra nok” og 2 for ”må endres”. Vi hadde også et kommentarfelt der vi noterte hva som måtte endres.

Juster kursen når du møter virkeligheten

Planen var å fullføre kvalitetsvurderingen, og så komme tilbake for å gjøre endringene. Men vi oppdaget fort at det var mer effektivt å fikse det fortløpende. Samtidig noterte vi oss eventuelle forbedringer som kunne gjøres på sikt.

Vi hadde også tenkt å gi hver side en prioritetsscore etter hvor viktig den var, og så komme tilbake og velge ut sidene som skulle leve videre. I realiteten ble det til at vi vurderte kvaliteten og viktigheten der og da – og enten avpubliserte siden eller gjorde nødvendige endringer slik at den ble klar for migrering. Det viste seg langt mer smidig.

I møtet med virkeligheten havner planen fort i skuffen. Vi opplevde at å sitte tett sammen lot oss tilpasse arbeidet etter hvert som vi gjorde oss erfaringer. Likevel var de opprinnelige tankene nyttige: De gav oss retningen og en referanseramme.

Prioriter nådeløst

Ikke alle sidene dine er like viktige, og du rekker ikke alt før lansering. Det lønner seg å jobbe mest med de sidene som gir verdi både for brukeren og for organisasjonen.

Ikke kast gråstein som kan bli gull

Statistikken fortalte oss at brukerne ikke kom til nettstedet for å lese nyheter. Samtidig visste vi at det fantes gullkorn blant de gamle nyhetssakene.

En del av dem handlet om hva Innovasjon Norge hadde gjort for kundene sine. Vi vurderte hvilke av sakene som ville være nyttige for brukerne å lese. Disse kunne vi redigere om til suksesshistorier og flytte fra ”Nyhetsarkiv” til ”Slik har vi hjulpet kundene våre”. Noen skrev vi om med én gang, andre havnet i backlogen under “suksesshistorier som må lages”.

Skrot ble med enkle grep verdifullt innhold i en annen kontekst.

Automatisk eller manuell migrering? Ja, takk

I en ideell verden trykker man på en knapp, og hokus pokus er alt innhold med over på det nye nettstedet, perfekt formatert og med alle lenker, bilder og dokumenter intakt. Virkeligheten er dessverre en annen.

Har du lite innhold og få sider, er det greit: Bygg opp på nytt. Gjør du det manuelt, har du full kontroll.

Men når antallet sider stiger, blir det ikke lenger effektivt å snekre alt for hånd. Vi lagde derfor importscript for å automatisere så mye som mulig. Vi sørget samtidig for at bilder og dokumenter som ikke var koblet til noen aktive sider, ble utelatt.

Men enkelte sideegenskaper implementerte vi annerledes i det nye CMS-et. Det førte til at de ikke lot seg importere. Det gjaldt for eksempel call to action-egenskapen. Den gamle måten var tungvinn og lite intuitiv. Nå hadde vi en bedre måte å løse dette på.

Dermed måtte vi manuelt gå gjennom alle sidene og legge inn en ny handlingsdriver, enten det var visning av kontaktpersoner, lenke til påmeldingsskjema eller innlogging i søknadssystem.

Det var en stor jobb, men på sikt ville dette spare redaksjonen for mye tapt arbeidstid. I tillegg oppdaget vi både feil og ulogiske koblinger som vi fikk ryddet opp i.

Det var også andre oppgaver vi ikke kunne automatisere eller programmere oss rundt, men som måtte gjøres manuelt. Dette krevde en del tid, men vi fikk betalt ved at det ble enklere for redaksjonen, og aller viktigst – vi løftet brukervennligheten for alle brukerne der ute.

Ja, du får backlogen fra helvete

Bare forbered deg på tanken: Du kommer til å ha en massiv backlog når nettstedet er lansert. Feil som ikke er fikset, innhold som ikke er på plass – og ikke minst en liste med forbedringspunkter som dere ikke rakk over.

Ikke hat backlogen din! Prioriter punktene og jobb gjennom lista jevnt og trutt. Underveis kommer dere sikkert på ting – og dermed blir backlogen en lang liste med muligheter som vil gjøre nettsidene enda bedre.

Ny plattform endrer ikke innholdsstrategien

Selv om vi på mange måter fikk en frisk start da migreringen var gjennomført, skulle vi hatt en ny og tydeligere strategi for publisering og forvaltning klar. Med samme publiseringsmodell hopet det seg nok en gang opp med innhold som måtte ryddes i.

I etterkant endret vi derfor redaksjonsmodellen, reduserte antallet redaktører og gav dem særskilt ansvar for dedikerte deler av nettstedet.

Oppsummering: Bruk sjansen – og fortsett arbeidet

Et helt moderne CMS som EPiServer7 gir derfor i seg selv ikke noe bedre nettsted for sluttbrukeren, men det er nødvendig å henge med i teknologiutviklingen. Samtidig åpner oppgraderinger for å tenke nytt, løfte innholdet og å forbedre brukeropplevelsen. Det arbeidet stopper ikke opp.

Så fort Innovasjon Norge var oppe og stod på ny teknisk plattform satte vi i gang et forbedringsprosjekt for å heve interaksjonsdesignet. I løpet av våren vil vi kunne se de første endringene dukke opp.

Hvis du virkelig ønsker å lage gode opplevelser for brukerne dine, er en migrering en enestående anledning. Å rydde opp i innholdet i etterkant er ønsketenkning – det er alltid noe som er viktigere. Bruk derfor denne sjansen til å løfte kvaliteten på nettstedet ditt.

Har du spørsmål om prosessen vi var gjennom? Eller egne erfaringer å dele? Kommenter gjerne.

Torstein Norendal er innholdsrådgiver i Inhalt der han hjelper bedrifter og organisasjoner med innhold, markedsføring, webanalyse og SEO. Han står for at innhold er den viktigste biten for å lykkes digitalt. Følg @tornoren på Twitter

Robert Herland er frilanser og har laget innhold for nettsider i 14 år. I alle prosjekter følger han nettets kardemommelov; vær snill mot brukeren. Han blogger på robertherland.com

Frank Langva er nettredaktør i Innovasjon Norge. Siden 2000 har han jobbet med digital kommunikasjon. Frank var en av forfatterne bak Veikart for Sosiale Medier, og har reist land og strand rundt for å misjonere for strategisk bruk av sosiale medier.