7 tips for å rydde i nettporteføljen din 2

En person i astronautdrakt er omkranset av satellitter.
Illustrasjon: Mikael Fløysand

Har virksomheten din for mange nettsider? Ta en opprydding.

De fleste kommunikasjons- eller markedsavdelinger har en viss kontroll på hovednettstedet. Men hvordan står det egentlig til med alle de andre nettstedene? Sammen med hovednettstedet utgjør de virksomhetens samlede nettportefølje. La oss kalle dem satellittene, som Ida Aalen gjør i foredraget Få nettstedet du fortjener.

Noen må ta ned satellittene

Satellittene oppstår av ulike og ofte litt tilfeldige grunner. De lever gjerne sitt eget liv på siden av hovednettstedet. De drives ofte av andre avdelinger eller ivrige enkeltpersoner i bedriften. De er kanskje levninger etter gamle kampanjer eller samarbeidsprosjekter. De oppstod muligens av tekniske grunner fordi det en gang, for lenge siden, ikke var mulig å forløse akkurat denne idéen på hovednettstedet.

Ofte er disse nettstedene ikke nettredaktørens ansvar, men de er likevel en del av nettporteføljen. Den bør det jevnlig ryddes i, og det bør kommunikasjons- eller markedsavdelingen stå i bresjen for. Da er det flere hindringer som kan dukke opp.

Tre nøtter som må knekkes

For det første har noen kanskje fått pålegg om å lage disse satellittene. Pålegget kom fra en innflytelsesrik person i ledelsen, eller kanskje fra et departementet, et direktorat, en handlingsplan eller en arbeidsgruppe.

For det andre har noen i virksomheten et sterkt eierskap til satellittene. De har enten funnet på nettsiden selv eller trykket den så hardt til brystet at det blir vondt å løsne grepet.

For det tredje vet du ikke helt hvordan du skal gå fram for å håndtere satellittene. Hvor skal du starte, hvilke spørsmål skal du stille?

Gode intensjoner, forvirrende brukeropplevelser

Et eksempel er såkalte ressurssider, eller det som i gamle dager ble kalt for informasjonssider. De blir gjerne drevet av offentlige aktører eller frivillige organisasjoner som får støtte fra offentlige aktører til å drive nettopp slike sider.

Se for eksempel denne fyldige listen med nettsider som på en eller annen måte handler om temaet helse og rus. Eller dykk ned i mylderet av velmenende opplysningssider, hjelpesider og kampanjesider rettet mot ungdom.

Slike sider springer ofte ut av gode intensjoner, ønsker om å løse samfunnsproblemer eller rett og slett behovet for å vise handlekraft. (“Joda, vi har gjort noe med dette problemet, vi har opprettet en nettside. Det er et viktig tiltak i handlingsplanen vår”).

Det blir det mange satellitter av slikt. Men ikke nødvendigvis gode brukeropplevelser.

7 kriterier å vurdere satellittene opp mot

Det er med andre ord flust i utfordringer og hensyn som spiller inn når du skal ta fatt på slike ryddesjauer.

Den siste tiden har vi hjulpet flere virsomheter med å rydde i nettporteføljene sine. Vi har anbefalt hvilke satellitter de bør beholde, hva slags innhold de bør integrere på hovednettstedet og hvilke satellitter de bør ta ned. I disse oppdragene har vi jobbet oss fram til kriterier vi mener flere satellitter kan vurderes mot:

1. Det er gode grunner til at satellitten ikke skal være en del av hovednettstedet

Er målgruppene og målene de samme som for hovednettstedet? Da bør det være gode grunner til at dere konkurrerer med dere selv og snakker med samme målgruppe på flere nettsteder.

Hvis målgruppen og målene ikke er en del av kjernevirksomheten, hva er grunnene til at det skal brukes ressurser på denne nettsiden?

2. Dere har en plan for hvordan målgruppen skal ta i bruk satellitten

Det ble trolig sendt ut en pressemelding eller noen tweets når siden ble opprettet.

Men hvordan er ståa i dag? Er nettsiden kjent blant målgruppen? Bruker de den? Hvor stor andel av målgruppen treffer dere? Hvis dere ikke når fram, finnes det en plan for hvordan dere skal få målgruppen til nettsiden?

3. Satellitten skiller seg tydelig fra andre nettsider om samme tema

Hva skiller deres nettside fra andre sider om samme tema?

Gjør en kartlegging, se hva som finnes av overlappende nettsider. Sjekk også om noe av innholdet finnes på hovednettstedet ditt. Husk at de ulike nettstedene konkurrerer med hverandre i søkemotorene.

4. Satellitten har definerte mål og målgrupper

Hvem er målgruppene for nettsiden og hva ønsker dere å oppnå?

Hvis svaret er innbyggerne, befolkningen eller alle som måtte lure på noe om er det grunn til bekymring. Det tyder på at nettsiden ikke springer ut fra på reelle brukerbehov, men fra avsenders behov for å “pushe” informasjon.

Tydelige, målbare mål gjør det mulig å finne ut om nettsiden fungerer etter hensikten. Det er for eksempel vanskelig å måle om nettsiden lykkes med å være en ressursside for, inspirerer til eller informerer om.

5. Dere vet hvor mye det koster å drive satellitten, både nå og i årene framover

Hvor mange timer og kroner bruker dere på nettstedet?

Skaff oversikt over hva det krever å forvalte og drifte nettstedet, og hva det vil koste å utvikle det i årene framover. Er dette riktig bruk av tid og penger, sett opp mot målene dere oppnår?

6. Dere vet når satellitten skal gå inn for landing

Nøst opp i gamle tråder. Hva er grunnen til at dette nettstedet fortsatt skal eksistere?

Oppstod den egentlig som en kampanjeside? Hva er grunnen til at nettsiden fortsatt skal finnes hvis de andre aktivitetene er avsluttet?

Hvis dere driver en nettside etter oppdrag fra andre: Ta kontakt med de som ønsket å opprette siden. Hva er statusen nå? Hva tenker de om nettsiden i dag? Husker de i det hele tatt på den? Er målene nådd, og hvor lenge tenker de at nettsiden skal bestå?

7. Satellitten styrker virksomhetens omdømme

Er det tydelig hvem som er avsender på de ulike nettsidene?

Brukerne bør forstå og visuelt sett skjønne hvem som står bak siden. De må også stole på at de finner oppdatert og pålitelig informasjon når de er på nettsteder din virksomhet står bak. Bidrar nettstedet til at omdømmet blir styrket eller svekket?

Det er slitsomt å rydde. Men det er store sjanser for at du kan frigjøre både tid og penger, og til og med gjøre livet litt enklere for brukerne.

Målfrid Jordet Ågotnes

Målfrid vert lukkeleg når du skriv tekstar som fungerer. Med ei smittande skriveglede jobbar ho fram tydeleg og målretta innhald.

Flere artikler av Målfrid CV

Skriv en kommentar

  • *

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>