Lenker i løpende tekst: Tilgjengelig eller ikke? 18

Vi anbefaler vanligvis å legge relevante lenker i løpende tekst. Grunnen til det er at vi i brukertester gang etter gang ser at folk feiler når lenkene ikke plasseres i kontekst. Å samle opp lenker i adskilte bokser, eksempelvis “Relevante lenker” eller “Se også” innebærer nesten alltid at disse lenkene overses.

Illustrasjon av teksten "lenker i løpende tekst" hvor hvert ord har fått bein å løpe med

Fordi vi bruker eyetracking vet vi at problemet er at folk ikke ser lenkene når de ligger utenfor kontekst. Det vi derimot ser, er at lenker i løpende tekst trekker blikket til seg. Folk hopper fra lenke til lenke med blikket, og når folk bruker skjermlesere, er det også vanlig å hoppe fra lenke til lenke.

Difi er uenig

Difi har på sine nettsider publisert en samling veiledninger og anbefalinger som skal hjelpe næringslivet med å oppfylle kravene i den nye forskriften om universell utforming av nettsider. Disse er bra, men en av deres anbefalinger var overaskende. Difi gir en generell anbefaling om at “lenker bør ikke plasseres inne i løpende tekst” fordi de “forstyrrer lesbarheten, og risikerer å sende brukeren videre uten å ha lest hele teksten”. Det er heller anbefalt å legge lenkene i en liste etter teksten, eller på bunn av siden.

For og imot

Er det virkelig slik at det vi oppfatter som brukervennlig for en gruppe mennesker er lite tilgjengelig for en annen? Vi har fått svar fra Difi at de skal revurdere sine anbefalinger på denne siden, men hva burde den egentlig være?

Argumenter mot lenker i løpende tekst

Argumenter for lenker i løpende tekst

Vår anbefaling

Når det gjelder lenker i løpende tekst holder det ikke med en ja /nei anbefaling. Vi trenger å differensiere på hva vi bruker lenkene til. Vi foreslår at lenker kan deles i tre grupper: Navigasjonslenker, referanselenker og handlingsdrivere.

Navigasjonslenker

Dette er lenker i menyer, utlisting av artikler og brødsmulestier. De hjelper brukeren i å forstå hvor de er og gi dem mulighet til å finne frem til innholdet de leter etter. Et nettsted bør være konsekvent på hvor disse blir plassert. De blir med andre ord ikke påvirket av Difis anbefaling mot lenker i løpende tekst.

Referanselenker

Referanselenker viser til innhold som gir mer utdypende informasjon om noe du leser om. Det er med andre ord lenker som ikke er hovedpoenget med teksten, men som er utdypende eller relatert til budskapet.

Slike lenker mener vi bør plasseres i løpende tekst fordi kontekst her er så viktig for forståelsen og nytten. Presentér lenker til utfyllende innhold i sammenheng med det som blir skrevet om. Man skal ikke lenke til absolutt alt – vi er ikke alle Wikipedia – men man bør legge inn lenker der det tilfører teksten noe for flertallet.

Handlingsdrivere

Handlingsdrivere er de viktigste lenkene på siden. Dette er lenkene du må trykke på for å få gjort det du kom for, for eksempel “Bli medlem” eller “Søk stilling” eller “Last ned programmet”.

Handlingsdrivere bør skilles ut, både visuelt og i kode. Kontekst blir her ikke like viktig, da de er relevante til hele siden og ikke bare en del av teksten. Det er også viktige å enkelt kunne identifisere disse uten å lese teksten da de representerer hva folk flest kommer for. I slike tilfeller bør man ikke plassere lenken i løpende tekst.

Er du enig?

WCAG sier ikke noe konkret om lenker i løpende tekst, så her trenger vi utvikle våre egne retningslinjer.

Vår anbefaling er bare et forslag. Vi trenger å gjøre flere brukertester og høste erfaringer på hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Hvor plasserer du dine lenker?


Lyst til å lære mer om tilgjengelighet? Sammen med Teknologi for alle holder vi et kurs i Universell utforming av nettsider kommende torsdag!