Lær av de små for å bli en fulldigital forretning 0

Norske banker og finansinstitusjoner må ikke bli late. Det er lite innovasjon i det norske markedet, men det kan raskt endre seg med nye aktører fra Sverige og Tyskland, sa Benjamin Ensor i Forrester Research i innledningsforedraget på vår konferanse, Spenn.

Det er lite disrupsjon i Norge. Og det er en fare for at norske banker og forsikringsselskaper er fornøyd med dagens situasjon. Det kan dere ikke være. Det kan raskt komme nye bransjeinnovatører fra for eksempel Tyskland og Sverige, sa Ensor på tampen av foredraget. Ensor er researchdirektør i Forrester Research og følger tett bank- og finansbransjen.

Ensor mener at andre land i Europa har langt flere innovatører som potensielt kan endre bransjen radikalt. Norge er også her «annerledeslandet», med et litt negativt fortegn og preges fortsatt av de etablerte og gamle aktører.

Foredraget til Ensor hadde tittelen Accelerating change to become a digital business og tok for seg følgende problemstillinger:

Høye marginer, ufortjente kunder og ineffektivitet har gjort bank og finans til et mål for nye aktører og den digitale teknologien har satt fart i det hele.

Hvorfor er digital disrupsjon en så stor trussel for bank og finans?

Før kom disrupsjon fra noen få aktører og det kostet gjerne veldig mye. Idag er det annerledes. Nå kommer disrupsjon fra mange og det koster lite. Med digitale nettverk så kan nye ideer raskt ekspandere og det er latterlig mye billigere å iverksette ideene.

De nye aktørene går ofte rundt barrierer som reguleringer og kapitalkrav. Google, Facebook eller Apple er allerede aktører som er i ferd med eller planlegger å tilby finansielle tjenester. De har allerede grepet om kundene og kan relativt lett også tilby digital lommebøker, betalingstjenester som kan påvirke bank- og finansbransjen.

Dette er hovedutfordringene:

Hva er digital business? Hvordan er det annerledes? Hvordan vil økosystemene endre finansielle tjenester?

Digitale disruptører gir nå kundene billigere, bedre og helt nye måter å ta kontroll over sitt finansielle liv på. Monopolistene trues av lave marginer og fallende fortjeneste og ledere må ta forretningsutvikling på alvor. En stykkevis strategi holder ikke. Vi må utnytte de digitale mulighetene for å levere den beste kundeopplevelsen og være konkurransedyktige i det nye markedet.

Dette kjennetegner innovatørene:

Ensor nevnte flere eksempler i sitt foredrag på innovatører. Dette er noen av dem:

Det som også kjennetegner innovatørene er følgende:

Hvordan kan dere drive endring i egen organisasjon?

Det å endre forretningen digitalt er ikke noe vi løser gjennom et veikart. Det er en reise. I dag har bare 21 prosent av selskapene i bransjen en tydelig digital strategi til tross for at de fleste ledere mener det digitale er den største utfordringen i årene som kommer. Ensor mener vi skal lære av designerne. Vi må få inn design thinking i selskapet, prototype raskt nye ideer og evne og teste de ut. Jobbe med kontinuerlig forbedring og utvikling av produkter og tjenester.

Så hvor begynner du?

Ove Dalen

Ove jobber med innhold og digital strategi. Han regnes som en av Norges fremste eksperter på digitalkommunikasjon og har skrevet bøkene “Effektiv nettskriving” (2009) og "Slik lykkes du endelig med innhold på nett" (2012).

Flere artikler av Ove CV

Skriv en kommentar

  • *

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>