80 brennande spørsmål om design og brukeratferd 2

Det er mange meiningar om design, men lite systematisert kunnskap om kva som faktisk fungerer. Her er 80 spørsmål som foreløpig manglar gode svar.

Sidan 2001 har vi i Netlife gjennomført over 6.000 brukartestar og eit utal intervjuer, spørjeundersøkingar, toppoppgavemålingar, AB-testar og analyser av webstatistikk. Men vi har ikkje klart å systematisere kunnskapen vår slik at vi kan møte synsing om design med fakta på ein skikkelig måte.

Denne veka har vi derfor vært i New York (!) og jobba med å systematisere datainnsamlinga vår. Formålet er å teste ut hypoteser på eit aggregert nivå for å kunne gi faktabaserte svar på dei mest brennande spørsmåla.

Men kva er det fagmiljøet, kundane våre og vi lurer mest på? Vi spurte på twitter, og fekk inn 80 spørsmål vi håper å kunne gi betre svar på etterkvart. Tusen takk til alle som har bidratt, her er alle spørsmåla samla:

Har du andre brennande spørsmål? Skriv i kommentarfeltet!