Hvilken publiseringsløsning er best for mitt intranett? – Perttu Tolvanen – Intralife 2015 0

Perttu Tolvanen er ekspert på konseptdesign og innhold på intranett. Han jobber med prosjektledelse av intranettprosjekter og hjelper kunder å velge publiseringsløsning og leverandør.

Perttu har jobbet med intranett i over 10 år og bistått mer enn 60 kunder. Bakgrunnen hans er som prosjektleder både på kundesiden og leverandørsiden. Han er også en aktiv blogger og jobber for North Patrol som er et uavhengig konsulentbyrå.

Perttu Tolvanen på Intralife 2015. Foto: Marte Brennbakken
Perttu Tolvanen på Intralife 2015. Foto: Marte Brennbakken

På Intralife 2015 snakket han om hvilke publiseringsløsninger som fungerer best i lys av ulike behov hos brukerne og organisasjonene.

Ikke alle intranett er like

Perttu fortalte at det aldri har vært så stor variasjon i hva et intranett er som det er nå. Små selskaper som bruker bare verktøy som Slack og Google Drive, mens andre selskaper har «Det Store Systemet» som kan gjøre alt. Spesielt hos store selskaper har SharePoint dominert som plattform i lang tid.

Microsoft er ved et vendepunkt, og satser nå «all» utvikling på Office 365, som er skyversjonen av SharePoint.

– Lokale installasjoner av SharePoint vil dø ut. SharePoint «on premise» vil ikke bli bedre på noen som helst måte, sier Perttu.

Behovet er større enn intranettet

De fleste intranett har funksjonalitet som ansattsøk, publisering av innhold og nyheter og prosjektrom, og systemer som SharePoint retter seg mest mot disse behovene.

Perttu mener dette ikke er godt nok, for ansattsøk og litt innhold og nyheter løser ikke de egentlige problemene i bedriften.

– Du må identifisere problemene som oppstår i samspillet mellom alle de ulike systemene folk bruker, ikke bare intranettet, og fikse dem. Vi må være tøffere i intranettprosjektene og forsøke å løse de virkelige problemene på smarte måter.

Pertu mener at de beste intranettene er organisasjonsspesifikke. På overflaten ser det ut som de umulig kan funke, fordi de ser så forskjellige ut fra de vi forbinder med intranett. Men det gode intranett har til felles, er at de løser ett eller veldig få organisasjonsspesifikke problemer.

Valg av publiseringsløsning er derfor avhengig av hva som er viktigst i konseptet ditt:

Kommunikasjon: WordPress, EpiServer, Office 365, Atlassian Confluence. I prinsippet hvilket som helst «vanlig» CMS.

Flerspråklige intranett: Publiseringsløsninger som opprinnelig er laget for web vil fungere best. Løsninger som Episerver, Drupal, WordPress kan fungere bra.

Intranett med store tilpasninger til organisasjonsspesifikke behov: Liferay, Oracle WebCenter, portalløsninger fra IBM, eXo, Jahia, Episerver eller SharePoint.

Dokumenthåndtering og samhandling: Office 365 (eller SharePoint). Fremdeles kongen på haugen når det gjelder dokumenthåndtering og integrasjon med Microsoft Office.

5 råd til intranettprosjekter

Perttu avsluttet med fem råd til alle som skal utvikle et nytt intranett:

  1. Å lage intranett handler om å se innover i organisasjonen
  2. Dokumenthåndtering er ofte ikke sett på som en del av intranett, spesielt i store organisasjoner
  3. Å bytte fra SharePoint til skyversjonen Office 365 krever endring i måten å se på intranettet på, fra «den klassiske forsiden» til små applikasjoner som løser ett problem om gangen
  4. Velg konseptretning tidlig: kommunikasjon, flerspråklig, tilpasninger eller samhandling
  5. Uansett hva du velger, ikke start detaljert designarbeid før du har valgt teknisk løsning, og design løsningen sammen med en teknisk partner