Sosiale medier på jobben – distraksjon eller nytte? – Ida Aalen – Intralife 2015 0

Er sosiale medier distraksjoner eller er de nyttige på arbeidsplassen? På Intralife 2015 delte Ida Aalen glimt fra forskningen og kom med tips som både kan bekjempe distraksjonene og øke samhandlingen.

Ida Aalen på Intralife 2015. Foto: Marte Brennbakken
Ida Aalen på Intralife 2015. Foto: Marte Brennbakken

Ida fortalte først at det ikke er noen anerkjent definisjon på hva sosiale medier er. Men det er to viktige kjennetegn: Sosiale medier skiller ikke på produsenter og konsumenter av innhold. De legger også til rette for mange til mange-kommunikasjon.

Vi har ikke hatt gode digitale verktøy for dette tidligere. Telefonkonferanser og e-post fungerer dårlig når det er mange som skal delta.

Å spå om teknologi er vanskelig

Ny teknologi ender ofte opp med å løse andre problemer enn vi først hadde tenkt. Vi må være forsiktig med å tenke at utviklingen av teknologi følger et kronologisk løp. Utviklingen er langt mer rotete enn som så.

Ulike grupper kan ha ulike oppfatninger av hvordan teknologien skal brukes. Selgere av teknologi prøver å få oss til å tro at teknologien skal løse alt, og at vi vil tilpasse oss teknologien.

Dette får konsekvenser for hvordan sosiale medier blir tatt i mot på jobben.

Ida fortalte at det er fire faser når ny teknologi skal innføres:

Anskaffelse

Teknologien kommer inn i firmaet. Du har noen forventninger til hva teknologien skal gjøre.

Objektgjøring

Teknologien får en rolle og blir synlig for de ansatte.

Inkorporering

De ansatte finner (eller finner ikke) en plass for teknologien i sin hverdag og sine rutiner. Det er vanskelig å spå på forhånd om det vil fungere bra eller ikke.

Gruppepress eller hype vil aldri være nok til at folk fortsetter å bruke teknologien over tid. Hvordan folk jobber fra før, påvirker hvordan de tar teknologien i bruk.

Konvertering

Status, verdier og normer for teknologien etableres – og reforhandles kontinuerlig.

I denne fasen er teknologien i bruk, men det kan fremdeles være mange ulike oppfatninger av hvordan den skal brukes og om den fungerer bra eller ikke.

Nytte eller distraksjon?

Det er vanlig å irritere seg over det andre deler i sosiale medier. Folk hisser seg opp over bilder av mat eller barn. Men i det daglige irriterer vi oss ikke like mye over småprat om været eller hva vi spiste til lunsj.

Ida mener at det er en feilslutning å tro at småprat er uviktig. Småprat kan fungere som oppvarming. Både på og utenfor jobben er det bra å bygge relasjoner til andre ved hjelp av småprat. Dette er vi mennesker gode på. Mens sjimpansene klør hverandre på ryggen og leter etter lus, har vi lært oss å prate. Men funksjonen er den samme, og kalles «sosial stelling».

Kan det fungere tekstlig?

Ida stilte spørsmålet om småpraten kan overføres til sosiale medier på jobben, der vi er mest nødt til å uttrykke oss skriftlig. Men vi har mange virkemidler når vi skriver. Ida viste mange ulike måter å skrive «hvordan går det» på:

Avslutningsvis sa Ida at sosiale medier på arbeidsplassen er nyttig, men du kan godt skru av varslene sånn at du ikke forstyrres.

Audun Rundberg

Flere artikler av Audun CV

Skriv en kommentar

  • *

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>