Hvis stillingsannonser ble skrevet som offentlige anbud 4

Vi søker etter ny medarbeider ved vår avdeling, fordi vår eksisterende medarbeider har blitt utdatert og ingen lenger vet hvordan de skal kommunisere med vedkommende. Ansettelsen er et ledd i vår satsning om å ta større markedsandeler.

Søknadsprosessen skal foregå etter norsk lovgivning, og alle spørsmål skal stilles skriftlig. Vi besvarer spørsmål anonymisert i vår ansettelsesportal. Søkere bes melde interesse for å motta svar og oppdateringer i søknaden.

Vi ser etter deg som:

Vi ber søkere bekrefte følgende:

Vi ber deg også signere vedlagte HMS-erklæring.

All kommunikasjon i ansettelsesprossen vil foregå på norsk.

Frist for å melde interesse: 28.09.2015 kl 12.00
Frist for å stille spørsmål: 05.10.2015 kl 12.00
Frist for å sende inn søknad: 08.10.2015 kl 13.00
Kunngjøring av tildeling: 22.10.2015
Vedståelsesfrist: 08.05.2016 kl 16.00

Søknaden skal struktureres etter kravene i vedlegg 2, og leveres i to eksemplarer i hard ringperm med skilleark. Søknaden skal også foreligge digitalt på en minnepinne eller annet egnet medium.

Søknaden leveres til vår avdeling på Alnabru, i forseglet konvolutt. Merk konvolutten “BD-118-1 Avdelingsleder 2015″.

Vi vil foreta en lukket åpning av søknadene. Vi forbeholder oss retten til å avvise søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene eller leveres etter fristen.

Fyll ut følgende kravtabell:

1. Møtedeltakelse
1.1 Søker MÅ stille punktlig til møter
1.2 Søker MÅ stille til møter han/hun ikke har kalt inn til selv
1.3 Søker BØR kunne lytte til andre møtedeltakere
1.4 Søker BØR kunne oppsummere diskusjoner ved møteslutt, uten å legge FOR stor vekt på egne synspunkter

2. Personlig hygiene
2.1 Søker MÅ vaske seg på hendene etter toalettbesøk
2.2 Søker MÅ bruke deodorant

3. Ledelse
3.1 Søker MÅ kunne ta upopulære avgjørelser i møte med vanskelig utfordringer
3.2 Søker MÅ ha minst fem års erfaring med ledelse
3.3 Søker MÅ kunne lede et team på inntil 7 personer
3.4 Søker BØR kunne lede et team på inntil 9 personer ved behov
3.5 Søker MÅ kunne motivere medarbeidere og gjennomføre regelmessige utviklingssamtaler

4. Tilgjengelighet
4.1 Søker MÅ ha maksimum 5 % sykefravær
4.2 Søker BØR kunne tas ut i ferie og returnere uten nedsatte funksjonsevner

5. Oppdatering
5.1 Søker MÅ kunne oppdatere seg faglig gjennom arbeidsforholdet, uten ekstra kostnader for arbeidsgiver
5.2 Søker BØR kunne ta i bruk nye buzz-ord og ledelsesmodeller
5.3 Søker MÅ kunne kle seg i dress/drakt
5.5 Søker MÅ kunne flyttes til nytt kontor uten konsekvenser for arbeidskapasitet
5.6 Søker BØR kunne oppgraderes til daglig leder
5.7 Søker BØR kunne ta på seg oppgaver knyttet til besvarelse av telefoner og epost i Microsoft Outlook 2013 eller nyere, med eller uten mottakere på kopi og/eller blindkopi

Ved spørsmål til søknaden, kontakt Rolf A. Svarbø, svarbo@ansettelsesservice.no.

Det vil ikke bli foretatt jobbintervjuer som en del av ansettelsesprossen.

Kjell-Morten Bratsberg Thorsen

Kjell-Morten er fagleder på kontoret vårt i Bergen og brenner for gode opplevelser i møtet mellom brukerbehov, forretningsmål og tekniske muligheter.

Flere artikler av Kjell-Morten CV

4 kommentarer

  1. Advarsel: Husk at hvis advokatene til en av de som ikke fikk jobben klarer å finne en formell feil som er i strid med en av de mange hundre sidene med anbudsreglement, vil vedkommende kunne saksøke Netlife for verdien av all fremtidig lønn i KOFFØR (Klagenemda For Forferdelig Ørskelsløst Regelverk).

  2. Dere glemte tildelingskriterier:
    - 70% lønn (den billigste kandidaten)
    - 30% faglige kvalifikasjoner

  3. Haha, to gode poenger. Gøy at dere spinner videre på det. :)

  4. B.m. Har puls

Skriv en kommentar

  • *

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>