Dropp deleknappene, fiks metadataene 2

Artiklene i Facebook-strømmen din blir aldri fremstilt bedre enn metadataene de bærer på.

Det er et paradoks, at i alt dette fokuset på søkemotoroptimalisering er det få som prater om hvordan artikler vises i sosiale medier.

Hva tror du har størst sjanse for å bli lest: En artikkel hvor de ulike sosiale mediene må gjette seg frem til hvilket bilde som skal brukes (og selv velge utsnitt), og konstruere en ingress basert på teksten i artikkelen som er avkuttet midt i setningen; eller en artikkel med en skreddersydd ingress og et håndplukket bilde som fanger oppmerksomheten?

I et stadig mer fragmentert innholdsunivers er det viktig å huske på at en lenke til en artikkel kan bære på mye verdifull data som fører til at flere leser artikkelen. Gjør du en god jobb med metadata i artikkelen, er du langt på vei.

Open Graph-protokollen lar oss legge føringer for hvordan artikkelen skal ta seg ut i strømmen din. Med den kan vi bestemme lengde på ingress, hvilken tittel som skal brukes og ikke minst hvilket bilde som skal vises. Og du trenger ikke en SoMe-ekspert for å fikse dette.

Samtidig er det også et paradoks at de fleste på død og liv skal ha deleknapper på artiklene sine, uansett hvilken type nettside det er snakk om. Om de blir brukt eller ikke er det få som snakker om. Hvilke sosiale medier som skal være mulig å dele til er også mange som lager nettsider fullstendig ukritisk til. Er det et mål å få flere delinger til StumbleUpon eller Delicious kanskje? I mange tilfeller blir det å slenge på noen deleknapper som å fiske med krok, men uten åte. Kan ikke skade, liksom. Mest sannsynlig blir ikke knappene brukt i det hele tatt, fordi folk har egne vaner når det kommer til deling. Dette skyldes trolig at brukerne føler de har mer kontroll når de kopierer lenken til artikkelen og limer inn i meldingsfeltet på de ulike sosiale mediene, fremfor et klikk på en knapp som man ikke aner utfallet av.

GIF som viser animasjon av antall delinger i sosiale medier
Eksempel på dulting som kan føre til økt bruk av delingsknapper.

Om målet er å få flere til å dele via deleknapper må det tyngre skyts til. Da vi nylig hjalp energiogklima.no med et redesign var ett av målene å få flere til å dele artiklene via Facebook. Da fjernet den godeste Robin Sandborg de fleste av valgene og lot Facebook stå igjen. Vil man bruke andre delingsalternativer er det mulig, men ikke uten at brukeren aktivt må ta et annet valg. I tillegg til dette la han inn en animasjon på antall delinger, slik at folk legger merke til delingsknappene og om artikkelen blir delt. Slik dulting kan gjøre den lille forskjellen dersom målet er å få brukerne til å benytte seg av deleknappene.

Men, til syvende og sist: du trenger kanskje ikke deleknapper dersom du har godt og interessant innhold. Om du har godt og interessant innhold så er det imidlertid veldig synd om det ikke tar seg godt ut når det deles. Om du likevel har en god grunn til å ha en deleknapp, sats på den kanalen du tror ditt publikum bruker mest – og hold det enkelt.