Forstå designere bedre (og bli en bedre designer selv) 0

Mike Monteiro (og moren hans) på scenen i Oslo Spektrum på Webdagene 2015. Foto: Eirik Helland Urke
Mike Monteiro (og moren hans) på scenen i Oslo Spektrum på Webdagene 2015. Foto: Eirik Helland Urke

Sinnataggen Mike Monteiro har 10 råd til alle som ansetter designere eller er designere selv:

Gjør jobben

Designere skal jobbe med å løse problemer, ikke ønske å bli sett på som superstjerner som alle ser opp til.

Vær der avgjørelser blir tatt

Designere er problemløsere. Da må de få lov til å diskutere problemet. Legg merke til om folk melder seg ut av diskusjoner. Sett pris på folk som viser interesse og ønsker å være med på møter de egentlig ikke er invitert til.

Snakk brukernes sak

Vi lager ikke ting fordi vi synes de er fine. Vi lager dem for brukere. Designere må undersøke hva brukerne trenger og være talsmenn for brukerne.

Jobb bra sammen med andre

Designere må kunne samarbeide og kommunisere med folk som har en annen bakgrunn enn dem selv. De kan ikke bare være gode på å snakke med andre designere.

Begrunn avgjørelser

Designere må kunne begrunne de valgene de gjør, og kunne forklare hvordan det vil bidra til måloppnåelse. «Jeg synes det ser fint ut» er ikke en akseptabel forklaring.

Vær tykkhudet

Designere må kunne ta imot tilbakemeldinger og innspill. Hvis noen påpeker et reelt problem, jobb med å løse problemet.

Still krav

Designere må kunne si fra om hva som skal til for å jobben på en god måte. De må være selvstendige og ønske å lære og bli bedre i jobben.

Still spørsmål

Designere må være nysjerrige. De må stille spørsmål ved avgjørelser som har blitt tatt.

Argumenter

Designere må holde muligheten åpen for at de kan ta feil, men ikke legge seg flat med en gang det kommer innvendinger hvis de har gode argumenter for valgene som er gjort.

Ikke prøv å bli likt

Designere skal gjøre en god jobb, ikke først og fremst ønske å bli likt av kunden eller sjefen. At folk er fornøyde, er en konsekvens av at du gjør en god jobb.