La bedriften lære av sine feil 0

Den største feilen en bedrift kan gjøre, er å stole på at de klarer å gjøre ting riktig fordi de har klart å gjøre noe riktig før. Jeff Gothelf ga gode tips til hvordan en bedrift bør jobbe med utvikling av digitale tjenester på Webdagene 2015.

Store bedrifter som Amazon, Blockbuster og de internasjonale plateselskapene har alle sammen gått i denne fella:

– Vi lager digitale tjenester på samme måte som man lager biler. Vi jobber i siloer. Noen bestemmer hva som skal lages, noen designer, noen utvikler og noen selger tjenesten. Den store forskjellen på å lage en bil og å lage en digital tjeneste, er at den digitale tjenesten kan utvikles kontinuerlig. Denne nye virkeligheten er en stor mulighet for oss som lager digitale tjenester, sier Jeff.

Når vi jobber med digitale tjenester, må vi:

Dette er ikke bare et spørsmål om å bruke tid og penger på analyse, men om bedriften klarer å endre måten å jobbe på.

Jeff Gothelf på scenen i Oslo Spektrum under Webdagene 2015. Foto: Eirik Helland Urke
Jeff Gothelf på scenen i Oslo Spektrum under Webdagene 2015. Foto: Eirik Helland Urke

Jeff mener det er tre sentrale spørsmål vi må stille oss for å bli bedre:

  1. Hvordan skal vi organisere oss for å konstant kunne utvikle og forbedre?
  2. Hvordan kan vi utnytte all informasjonen vi kan skaffe oss om hvordan løsningen blir brukt?
  3. Hvordan kan vi bli mer kreative, lærende og effektive når vi jobber?

Hvordan bygger man et team som lærer kontinuerlig?

Ting som ikke funker:

Ting som funker:

Hvordan gi insentiver til å gjøre en god jobb?

Ting som ikke funker:

Ting som funker:

Hvordan skal teamet jobbe?

Ting som ikke funker:

Ting som funker: