Få folk til å kjøpe billett. 5 tips til konferansearrangører. 0

Nyhetsbrev og søkemotoroptimalisering sørger for mest salg, sosiale medier bygger merkevare. Det er den korte konklusjonen.

Vi har tatt utgangspunkt i data fra markedsføring av Webdagene 2015 som hadde 900 deltagere. Men tiltakene er like aktuelle nesten uavhengig av hvilken konferanse (eller annet arrangement) du driver.

Dette bør du gjøre (hilsen Google Analytics)

Vi har satt opp ecommerce-måling i Google Analytics og sørget for å koble de enkelte tiltakene mot denne slik at vi ser hvilke tiltak som får folk til å kjøpe billett på webdagene.no. Altså hva vi kan måle at får folk til å kjøpe billett. Rådene under er basert på disse tallene, men er krydret med noen ekstra tips og er sortert etter hva som er de mest effektive tiltakene:

1. Lag gode nyhetsbrev

Nyhetsbrevene vi sendte ut med direkte oppfordring til å melde seg på Webdagene har en konverteringsrate på rundt 7 %. Det var altså 7% av de som klikket på linker i nyhetsbrev som kjøpte billett. Dette er tiltaket som samlet sett ga best konvertering.

Det samme nyhetsbrevet har forøvrig en gjennomsnittlig åpningsrate på 34% og en klikkrate på 8%. Vi bruker Mailchimp som verktøy for nyhetsbrev og knytter hvert enkelt nyhetsbrev opp mot Google Analytics i Mailchimps løsning.

Åpningsrate på 34% og klikkrate (altså hvor mange som har klikket på en lenke) på 8% er bra tall for et nyhetsbrev som primært selger denne ene konferansen. Nyhetsbrevet går kun til folk som har deltatt på Webdagene tidligere eller som aktivt har meldt seg på nyhetsbrevet.

Vi sender ut nyhetsbrev ca en gang i måneden, men siden vi så at konverteringsraten var så høy økte vi til en gang per uke de siste to månedene før konferansen. Konverteringsraten holdt seg like høy da, men vi så at vi mistet flere abonnenter i den perioden. Vi tror på enkle nyhetsbrev med klare budskap. Her er et eksempel på nyhetsbrev tidlig i salgsperioden og her er et fra slutten da vi sendte dem ut oftere.

2. Sørg for å eie søket

Trafikk fra organisk søk på Google ga oss en konvertering på i overkant av 4%, altså 4% av de som søkte etter noe og havnet på webdagene.no kjøpe billett. De aller fleste av disse søkte enkelt og greit på “webdagene.” Her er det selvsagt viktig at siden er søkemotoroptimalisert og etter 10 år med Webdagene eier vi jo det søket. Men merkevaren/navnet Webdagene er også helt tydelig viktig. Folk vet hva de skal til, de søker ikke bare etter tilfeldig webkonferanse, de søker etter Webdagene.

Denne bloggposten forteller deg hva du kan gjøre selv for å få bedre søkemotoroptimalisering.

3. Direktetrafikk er viktig – folk må kjenne merkevaren din

Rundt 200 påmeldte skrev www.webdagene.no inn i nettleseren sin og kjøpte så billett. Igjen – kjennskap til merkevaren er viktig. Folk vet om oss og vil til oss. Vi har flere år vurdert om vi skulle endre navnet på Webdagene til noe mer sexy, men det ville gått ut over den langsiktige merkevarebyggingen.

4. Google Adwords, Facebook og andre sosiale medier = triggere og merkevarebygging

Gjennom betalte annonser på Google og Facebook fikk vi rundt 60 påmeldte. Nesten likt fordelt mellom de to. Vi har sett på de ulike Facebookpostene for å se etter et mønster i hvilke typer tekster som konverterer best, men vi fikk ingen klare svar. Det er like mange som har kjøpt billett basert på en post som forteller om en enkelt foredragsholder som en post som forteller om et konkret tilbud som gjør at det er lurt å melde seg på snarest. Vi brukte Facebook Pixel for å tracke salg via Facebook.

Utover det er tiltakene i sosiale medier betydelig mindre effektive enn andre tiltak nevnt over for å få folk til å melde seg på direkte. Det har vi stusset litt over. Webdagene.no har nemlig hatt nesten 4500 besøk som har kommet fra Facebook (3500), Twitter (850) og LinkedIn (130). Dette tenker vi kan har følgende årsaker:

5. Ikke pøs på med bannere og innholdsmarkedsføring uten å måle effekten

Utover dette kom konverteringene fra ulike mindre (eller mindre virkningsfulle tiltak) som tweets, vanlige ikke sponsede poster på Facebook, bannerannonse på Kampanje, tilbud til abonnenter på DN og besøk via andre av våre plattformer; netliferesearch.com og iallenkelhet.no (egen innholdsmarkedsføring). Det er altså ikke på bannerannonser jeg ville lagt pengene og det å øse på med innholdsmarkedsføring uten å måle konverteringer er heller ikke et godt råd.

Andre salgstiltak og noen råd på veien

Vi gjorde noen andre ting enn tiltakene over for å selge billetter. Direkte e-poster med egne priser til kundene står for en del salg, det gjør også reklame vi gjør i forbindelse med frokostseminarer o.l. der deltagerne får rabatter. En viktig del av salgsstrategien vår er også en stigende prismodell og tiltak der man får noe spesielt (eks. fagbok) dersom man melder seg på i en viss periode. Vi så en sterk økning i salget i perioder der vi gjorde dette.

Selg det folk faktisk får

Sørg for at folk vet hva de kjøper. Og la salgsperioden vare lengst mulig. Det vil si at når du begynner å selge billetter til konferansen bør programmet være mest mulig komplett. Folk bør vite hva slags innhold konferansen de kjøper billett til har. Vi har alltid hatt et nærmest komplett program ved lansering og får svært gode tilbakemeldinger på det. Basert på samtaler med andre konferaransearrangører vet vi også at vi selger svært mange billetter tidligere enn andre. Fordi vi ikke egentlig gir folk noen grunn til å vente, de vet hva de får.

Du synes kanskje det er litt motsigende når jeg også sier at salgsperioden bør være lengst mulig. Svaret er egentlig enkelt, du må begynne å planlegge konferansen tidligere. På den måten sikrer du også at foredragsholderne du vil ha faktisk er ledige. På en så stor konferanse som Webdagene starter vi denne jobben nesten et år i forkant og lanserer påmelding med ca 70% komplett program 6-7 måneder før selve konferansen.

Har du andre erfaringer rundt hva som selger billetter eller spørsmål, del gjerne i kommentarfeltet.