Hemmelighetene bak Facebook-veggen, og hvorfor språk er avgjørende for god design. 0

Denne uken står i språkets, de unge og Facebooks-tegn. Sistnevnte er avhengig av tverrfaglighet for å vite hvilke poster som skal dukke opp på veggen din, andre har funnet ut hvordan et utvalg av de digitalt innfødte egentlig bruker nettet, og flere designere har fått øyet opp for hvordan språket kan brukes som et design-verktøy.

Design for digitale urinnvånere

Additionally, young adults rarely blame themselves when things go wrong — unlike older users. They typically see usability issues as the fault of the site, and will sometimes criticize the organization that the site represents.

Det er ikke sjelden vi møter på idéen om «de digitalt innfødte» og antagelsen om at den oppvoksende generasjon er født med iPad i nevene og er to grader fra Kevin Bacon før de har lært seg å gå. Dagens 18–25 åringer har alle vokst opp med digital kommunikasjon som en av sine primærplattformer, og går nå over i en ny fase i livet hvor de skal begynne å studere, etablere seg og skaffe seg jobb og karriere (a.k.a viktig kundegruppe). Kate Meyer og hennes kolleger I Nielsen Norman Group har gjennomført en omfattende studie på kryss av syv land og 91 unge voksne.

Facebook versus internett

On Friday, Buzzfeed — an early partner with Facebook Live — blew up a watermelon using just rubber bands and streamed the entire affair on Facebook. More than 2 million people watched.

Det er liten tvil, Facebook vil være internett.

Facebook versus folk

Facebook’s algorithm, I learned, isn’t flawed because of some glitch in the system. It’s flawed because, unlike the perfectly realized, sentient algorithms of our sci-fi fever dreams, the intelligence behind Facebook’s software is fundamentally human.

Det er fasinerende hvor mye kalkulasjon og tekning det ligger bak hver eneste post i Facebook-strømmen. Bak alle logaritmene og sannsynlighetsberegningene finner vi fremdeles folk. Og når Facebook skjønner viktigheten av å stille epistemologiske spørsmål og skaffe kvalitativ innsikt i brukeradferd for å utvikle produktet sitt, så bør vi gjøre det samme når vi rådgir hvordan man skal bruke det.

Innovasjon gjennom språk: Inspirasjon

Christopher Alexander, who wrote the seminal The Timeless Way of Building, states that “when language is shared, the individual patterns in the language are profound.” For this to happen, these patterns need to be fundamentally simple. “Nothing which is not simple and direct can survive the slow transmission from person to person.”

Vi snakker alle imperativt om tverrfaglighet, om å rive ned silo-tekning i organisasjonene våre og om innovasjon. Når alt kommer til stykket er det skikkelig vanskelig. Hypotesen til AirBnB er at det er fordi vi fremdeles bruke gamle verktøy, og at vi trenger et nytt kryss-disiplinært design-språk for å møte utfordringene.

Innovasjon gjennom språk: Teori

But OOUX and a CTA Inventory will not help you design the interactions themselves. You still have to do that hard work! Now, though, as you begin sketching out interaction flows, you can feel confident that the functionality you are designing is rooted in solid ground. Because your CTA Inventory is a prioritized, team-endorsed, IxD to-do list, you’ll be more proactive and organized than ever.

  1. Hva er det med interaksjonsdesignere og vår forkjærlighet for regneark?
  2. Hva er det med interaksjonsdesignere og obskøre forkortelser?
  3. Dersom interaksjonsdesigneren din begynner å tenke i objekter, vil det gjøre javascript-utvikleren din glad.
  4. Du trenger dobbelt så mange whiteboards.
Brutalistiske nettsider

In its ruggedness and lack of concern to look comfortable or easy, Brutalism can be seen as a reaction by a younger generation to the lightness, optimism, and frivolity of today’s webdesign.

Jeg elsker disse nettsidene, og min favoritt er og blir arngren.net.