Av Are Gjertin Urkegjerde Halland

Cookie-advarselen må døy 10

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Cookie-advarsler er øydeleggande og unødvendige. Vi anbefaler alle norske nettstader å slutte med det.

80 brennande spørsmål om design og brukeratferd 2

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Det er mange meiningar om design, men lite systematisert kunnskap om kva som faktisk fungerer. Her er 80 spørsmål som foreløpig manglar gode svar.

How to design for habits with the Hook model 0

Are Gjertin Urkegjerde Halland

How do you create compelling products that keeps people coming back for more? We've talked to Nir Eyal, author of "Hooked - How to build habit-forming products."

Sliter du med strategi? Prøv mikrostrategi 1

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Er webstrategien din for altomfattande, for vag eller for ullen? Ligg den i skuffen, eller har du ingen strategi å forholde deg til?

Navigasjon: 5 myter og 1 paradigmeskifte 23

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Debatt-innlegget med ovanståande tittel forårsaka ein ganske heftig debatt på Kjøkkenfesten for ei tid tilbake. Men fleire av debattantane på Kjøkkenfesten var ikkje til stades på Dataforeningens kveldsmøte 20. januar, og mange falt kanskje av i diskusjonen etterpå. Derfor følger her ein gjennomgang av hovedpoenga mine, under parolen betre seint enn aldri. Bakgrunn Eg har titulert […]

Hemmeligheitene bak nye twitter.com 2

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Nye twitter.com blir lovprisa som rikare, raskare og enklare enn det meste anna på web. Design-geniet bak kjem til Webdagene for å dele hemmeligheitene sine. “The new Twitter is essentially a full-featured desktop application minus the download”, ifølge Mashable.com. På fredag var det nye grensesnittet rulla ut til omlag 15% av twitter-brukarane (sjekk sjølv om du […]

Fire innsikter om innovasjon frå Google Maps 5

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Kartet til Google er i ferd med å bli ein like integrert del av vår digitale (og fysiske) kvardag som websøket. Ein enkel handsopprekning på UX Week viste til dømes at nær 90% av deltakarane hadde brukt Google Maps for å finne fram til konferansen, og omlag halvparten av desse igjen hadde brukt mobile versjonar. […]

Nye politi.no – fortsatt en nasjonal skandale 87

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Omsider er nye politi.no på nett. Ifølge VG og digi.no har prosjektet tatt over ett år i utvikling og svidd av svimlende 28,5 millioner skattekroner. Og hva er resultatet? Jo, et nyhetssykt, ufokusert nettsted med tragiske menyer, skrekkelig kode, nitrist design og horrible tekster. 10 år for sent Hadde de lansert dette nettstedet i 1999 […]

Valg 2009: Evaluering av norske partinettsteder 12

Are Gjertin Urkegjerde Halland

På oppdrag fra VG Nett har undertegnede og Lillian Medby gjort en uformell evaluering av nettsidene de største politiske partiene. Resultatet kan du lese hos VG Nett, eller du kan lese hele evalueringen her: Vi har først og fremst vurdert nettstedene utfra hvordan førsteinntrykket er for en usikker velger: Er det enkelt å få et […]

Kundesentrert publisering – masterclass med Gerry McGovern oppsummert 2

Are Gjertin Urkegjerde Halland

90% av alt innhald på nettet suger. Fordi vi ikkje er bevisste på kva vi produserer, og kvifor vi gjer det. Innhaldsguru Gerry McGovern er mannen som veit mest både om problemet og om kva som bør gjerast med saka. 10.-11. november 2008 heldt han ein to-dagars Masterclass om kundesentrert publisering i Oslo for vel […]