Av Stine Sjåstad

Designprosess – en tid for alt 2

Stine Sjåstad

Designprosess handler mye om å holde riktig fokus til enhver tid. Man veksler mellom å se på detaljer og å vurdere helheten. Jeg har sett på noen arbeidsformater som kan hjelpe meg å holde riktig fokus tidlig i designprosessen.

150 refleksjoner om design 2

Stine Sjåstad

Boka Understanding Design er et oppkomme av idéer og inspirasjon for alle som på en eller annen måte jobber med design.