Tema: Prosjektledelse

5 coaching-prinsipper som gir bedre prosjektledelse 2

Mona Sverrbo Halland

Prosjektledelse handler mer om mennesker og kommunikasjon enn om programvare og verktøy. Her er fem prinsipper hentet fra coaching som alle prosjektledere kan ha nytte av. Coaching er mer enn et buzzword – det ligger gode tankemåter bak som jeg som prosjektleder har hatt stor nytte av. Jeg mener bestemt at vi ved å fokusere […]

Prosjektledelse bidrar til gode løsninger 2

Prosjektledelse er en omdiskutert deltaker i designprosjekter. Mange har opplevd at prosjektledelse og prosjektmetoder har blitt en byrde mer enn et verktøy som skal gjøre prosessen mer smidig. Eller at prosjektledelse ikke har vært tilstede i prosjektet i det hele tatt, foruten styring av budsjetter og framdriftsplaner. I min rolle som prosjektleder har jeg sett […]