Cookie-advarselen må døy 10

Cookie-advarsler er øydeleggande og unødvendige. Vi anbefaler alle norske nettstader å slutte med det.

Rema, dagsavisen, mfl.
Rema 1000, Ruter, Dagsavisen og NF Kino er nokre av dei som øydelegger for seg sjølv og brukarane sine med heilt unødvendig cookies-advarsel.

At cookies-advarselen er unødvendig er fastslått opp og ned i mente frå før.

Likevel fortsetter mange å plage brukarane sine med pop-ups, frames, bannere og andre brukarfiendlige interaksjonsmekanismer.

Slutt med det!

Dersom nokon fortsatt skulle være i tvil

Cookie-advarselen må døy fordi

 1. Den blir ikkje klikka vekk
  I Netlife Research gjennomfører vi hundrevis av brukartestar kvart år, der reelle brukarar gjennomfører reelle oppgaver på norske nettstader. Det gjennomgåande mønsteret er at majoriteten av brukarar ikkje klikkar vekk advarselen. Vi har også gjort kvantitative undersøkingar som viser at så mange som tre av fire lar være å klikke den vekk, også på mobil.

  Ein mulig årsak til dette er at folk flest har lært seg å oversjå advarselen. I brukartestar med eyetracking registrerer vi at svært få legger merke til den, nesten uavhengig av størrelsen. “Cookie blindness” har blitt den nye “banner blindness” (dvs at folk overser alt som liknar på bannerannonser).

 2. Den skjuler kritisk informasjon
  Advarselen tar verdifull skjermplass og skjuler viktige handlingsdrivarar nedover på sida. Vi ser ofte i brukartestar at folk lar være å scrolle når dei oppfatter at sida visuelt er avslutta i det første skjermbildet. Det gjer den svært ofte med cookie-advarsel..

  Cookies-advarsel i bunnframe på telenor.no gjer at brukaren oppfatter sida som avslutta. Mange lar dermed være å scrolle, og får ikkje med seg viktig informasjon og kjøpsknappar nedover på sida.
  Cookies-advarsel i bunnframe på telenor.no gjer at brukaren oppfatter sida som avslutta. Mange lar dermed være å scrolle, og får ikkje med seg viktig informasjon og kjøpsknappar nedover på sida.

  Dette er ille på desktop, men katastrofalt på mobil. Vi har sett mange tilfeller der cookies-advarselen fyller halve skjermen, men folk surfar likevel vidare utan å fjerne den. Resultatet er ofte at folk gir opp å få gjort det dei kom for.

 3. Tapte inntekter og tapt produktivitet
  Vi har vært vitne til fleire titals tapte salg og konverteringar på norske nettstader som følge av unødvendige cookies-advarslar. Basert på mønstrene vi har observert er det eit forsiktig estimat at norske nettstader til saman går glipp av million-inntekter som følge av dette.

  Norske nettaviser er i krise, og heilt avhengige av at lesarane er fornøgde med produktet og får til å abonnere. Likevel velger aviser som Dagsavisen og Dagens Næringsliv å gjere jobben vanskelegare for seg sjølv med ein heilt unødvendig cookies-advarsel.

  I tillegg til tapt forteneste kjem også produktivitetstap fordi folk bruker lengre tid og mister fokus fra det dei kom til nettstaden for å gjere.

  Advarselen blir også gjentatt gang på gang når folk logger inn på forskjellige plattformer fra mobil, nettbrett og pc. Og sjølv om folk aktivt klikker vekk advarselen, eller når den forsvinn ved videre navigasjon, så gjer den det vanskelegare for brukaren å få løyst toppoppgava si på nettstaden.

  I den grad advarselen faktisk blir lagt merke til og klikka vekk gir dei fleste testbrukarane våre uttrykk for frustrasjon og irritasjon. Heller ikkje bra for brukaropplevinga.

 4. Samtykke er ikkje nødvendig
  Det bygger på ein rein misforståelse at norske nettstader må ha samtykke til cookies frå brukaren.

  - I forhold til den norske ekom-lova er samtykke gitt så lenge innstillingane i nettlesaren er satt til å godta cookies, og det finnes klar og tydeleg informasjon om bruk av cookies på nettsida. Det stadfestar seksjonssjef Ørnulf Storm i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som forvalter den norske ekom-lova, til Netlife Research.

  Nokre EU-land har valgt ei strengare regulering, ved at dei krev aktivt samtykke i form av pop-up når ein kjem inn på nettsida. Aktørar som opererer frå andre land bør difor sjekke regelverket i opphavslandet.

  - Men norske aktører skal følge norsk regelverk, presiserer Ørnulf Storm.

 5. Lenke i bunnen er tilstrekkelig
  Fleire med oss meiner at misforståelsane rundt cookies-advarsler skuldast uklar kommunikasjon frå Nkom. Mange har mellom anna mottatt eit generelt advarsel-brev som det er veldig lett å mistolke.

  Saken er at Nkom gjerne kunne ØNSKE SEG at nettstadene lenker til cookies-informasjon “fortrinnsvis i form av topptekst, tekstboks eller pop-up”. Men i praksis vil det i nesten alle tilfeller være TILSTREKKELEG å ha ei tydeleg lenke i bunnfeltet av sida.

  - Det er mulig å ha en lenke til informasjonskapsler/cookies i bunnen av sida, så lenge lenken er lett synlig og de andre informasjonskravene er oppfylt, bekrefter Storm i Nkom.

  På spørsmål kan ikkje Storm vise til eitt einaste konkret tilfelle der ei tydeleg lenke i eit tydelig bunnfelt på sida ikkje har oppfylt synligheitskravene.

  (Eit mulig unntak er lange sider med “uendeleg scrolling”, som i så fall bør ha ei synleg tekstlenke ein annen stad enn i bunnen.)

Vår anbefaling

Vi anbefaler å fjerne den aktive advarselen og heller legge ei tydelig lenke kalt “informasjonskapsler” eller “cookies” i footeren på sida (der dei fleste også vil forvente å finne den).

Alle som likevel er usikre bør ta kontakt med Nkom direkte for å avklare at lenke i bunnen er tilstrekkelig:

Seksjonssjef
Ørnulf Storm
Tlf: 97072696
E-post: ornulf.storm@nkom.no

Seniorrådgiver
Elise Knutssøn Lindeberg
Tlf: 90190947
E-post: elise.lindeberg@nkom.no

Desse bør slutte med cookies-advarsler

Her er nokre av nettstadene som overoppfyller kravene til synligheit og samtykke til cookies, og bør slutte med det:

Kven fleire bør kutte cookie-advarselen? Tips oss i kommentarfeltet.

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Are er senior informasjonsarkitekt i Netlife Research.

Flere artikler av Are CV

10 kommentarer

 1. Du kan føye til sas.no på lista der også

 2. SAS opererer fra Sverige, og er vel sånn sett under EUs jurisdiksjon?

 3. 3 av 4 som ikke engang gidder å klikke dem vekk, great success!

  Det skjønner jeg godt; hvem gidder å klikke disse vekk på hver eneste nettside man er inne på om dagen?

  Moro at dere bekreftet hypotesen min om at dette har utviklet seg til en ny “banner blindness”.

 4. Etter hva vi har klart å lese oss frem til i Hi-Fi Klubben, så kan det se ut til at når man opprinnelig opererer ut i fra et land som er innunder EUs jurisdiksjon, så skal man vise denne advarselen – lovpålagt eller ei, slik som Are skriver.

  Men dette er ikke skrevet entydig og ikke minst tydelig, da lovdokumenter ofte gir rom for litt fortolkning i den ene og andre retningen. For Norges del er det, som dere også har skrevet om, litt usikkerhet hos mange. Derfor legger man gjerne på advarselen – sånn i alle tilfeller.

  Men siden lovteksten for Norges del fint kan tolkes i retning av at man skal vise det tydelig nok (skriver det med Peer Gynt i tankene…), så har vi nå rett og slett valgt å skjule advarselsbanneret på vårt norske site. Siden dere har helt korrekt i at det er støy – og ikke minst potensielt står i veien for viktig informasjon. :-)

 5. Supert hvis vi snart kan stryke Hi-Fi-klubben fra lista :)

 6. Det beste hadde vært å fått EU til å fjerne hele direktivet. Tanken om at brukerne skal kunne bli informert om hva som skjer på nettsidene de besøker er god, men i praksis er det hele bare plagsomt og forstyrrende. Jeg tviler sterkt på at den jevne nettbruker kommer til å gjøre store endringer i sine surfevaner fordi han/hun blir inforormert om at det er cookies på nettsiden.

  Unødvendig og upraktisk! Fjern hele greia!

 7. Du tar ganske feil. Det er lovpålagt å innhente samtykke til bruk av cookies.

  http://www.digi.no/juss_og_samfunn/2013/06/27/er-du-foreberedt-pa-nye-cookie-regler

  Hilsen en som jobber i administrasjonen til et selskap som har fått strenge brev fra myndighetene om å snarest skru det på.

 8. Som svar til CF
  Fra teksten du lenker til:
  “Så lenge informasjonskravet oppfylles av nettstedet, kreves det ikke noen spesiell funksjonalitet for å gi brukeren mulighet til å samtykke til bruken av cookies.”

  Altså ikke krav til spesiell samtykke.

  Er informasjonskravet oppfylt slik det beskrives i dette blogginnlegget? Hvis ja, hva står i brevet fra myndighetene (- og fra hvilken myndighet?) ? Interessant å få svar på dette, siden denne tvilen alltid kommer frem når cookievarselet diskuteres.

 9. Ny lovregulering
  Den reviderte ekomloven av 1. juli 2013 har en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookie paragrafen» i § 2-7b. Bestemmelsen er en lovfesting av det som tidligere var regulert i ekomforskriften § 7-3, – men i noe utvidet og endret form.
  § 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies
  Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:
  utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

 10. Teknologirett.no har forøvrig kome til samme konklusjon som oss:

  “Forutsatt at det derfor finnes klar og tydelig informasjon tilgjengelig på det aktuelle nettstedet om hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene, kan samtykke avgis ved at sluttbruker benytter en teknisk innstilling i nettleser eller tilsvarende i tilfeller der dette er teknisk mulig og effektivt. Det er altså ikke nødvendig å ha varsel på nettsidene som informerer og ber om brukerens samtykke til bruk av informasjonskapsler. Dette er også i overensstemmelse med hva Datatilsynet mener.”

  https://teknologirett.no/1551/aksept-om-bruk-av-informasjonskapsler-cookies-pa-nettsider-nodvendig-eller-ikke/

Skriv en kommentar

 • *

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>